SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

piątek, 20 maja 2016

Pieńkowski

Pieńkowski h. Suchekomnaty (in. Suche kownaty) vel Pieńkoski, Pińkowski, Pińkoski, dom licznie rozrodzony na Mazowszu i Podlasiu, zamieszkały początkowo w ziemi nurskiej. Nazwisko wzięli od wsi Pieńki Wielkie in. Pieńki Kownaty, albo Pieńki Kownatki, w powiecie Ostrów Mazowiecka, parafii Czyżew, gminie Dmochy Glinki. W 1827 r. wieś liczyła 148 mieszkańców (SGKP). Dziedziczyli także w Pieńkach Żakach, P. Trojanach i P. Sobótkach w tymże powiecie, a także w Pieńkach Borowych w pow. kolneńskim, gminie Jedwabno, parafii Dobrzyjałowo, skąd zapewne wyszli. Byli posłami na sejm i elektorami 1648 r. z ziemi drohickiej, łomżyńskiej, woj. podlaskiego, 1697 r. z ziemi nurskiej, ciechanowskiej i łomżyńskiej. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Są jednego pochodzenia z Kownackimi i Rydzewskimi herbu Suchekomnaty. Z nich: Wincenty (zm. 1863), biskup chełmski i lubelski.
Genealogia
(osób: 148)


bp Wincenty Pieńkowski
(1786-1863)

• IGNACY Maciej Pieńkowski (ok. 1810-po 1851), s. Bonifacego i Salomei Budziszewskiej, dziedzic cząstkowy we wsi Pieńki Wielkie, pow. Ostrów Mazowiecka, parafia Czyżew, gmina Dmochy Glinki; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1851 r. z herbem Suchekomnaty (Urus.); ur. Pieńki Wielkie; ż. (1839 Zuzela) Anna Magdalena Murawska vel Morawska (ok. 1820-po 1839), c. Jana i Domiceli Zakrzewskiej; ur. prawd. Szulborze Kozy; ślub w parafii Zuzela, obecnie woj. mazowieckie, miejscowości: Szulborze Kozy i Pieńki Wielkie (MK Zuzela); dzieci: Emilia (ok. 1840-po 1861), wyszła za Adolfa Ołdakowskiego.

• ZOFIA Agnieszka Pieńkowska (ok. 1810-po 1836), c. Jakuba i Anny Zalew- skiej; ur. prawd. Kałuszyn, pow. siennicki; m. (1828 Warszawa) Ignacy Cuker vel Cukrowski (ok. 1800-po 1836), s. Rocha i Antoniny Wiesiołowskiej; ślub w parafii św. Andrzeja (MK Warszawa: św. Andrzej, św. Krzyż); dzieci: Antoni Kajetan (ur. 1830 Warszawa), Józef (ur. 1832), Feliks (ok. 1835-1838), Julianna Honorata (ur. 1835), Waleria Maria (ur. 1836) – Cukrowscy.

Źródła: Bork. Sp. 313; Nies.; SGKP t.8/91; Szl. Król.; Urus. t.13/341-343, t.14/20; Żern. t.2/196; KUL Biblioteka Uniwersytecka online.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz