SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 28 maja 2016

Perkowski

Perkowski h. Pierzchała (in. Roch II, Kolumna), na Podlasiu i w północnym Mazowszu. Nazwisko wzięli od dóbr Perki w powiecie łomżyńskim. Obecnie wieś ta znana jest zapewne jako Miodusy-Perki, położona parafii Jabłonka, powiecie i gminie Wysokie Mazowieckie (SGKP). Byli właścicielami m. in. we wsiach Białe, Stoczek, Ostaszki, Brzozowo, na Podlasiu. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. 
Genealogia
(osób: 28)


• BONIFACY vel Alojzy Bonifacy Józef Perkowski (ok. 1800-po 1843), s. Feliksa Mikołaja i Rozalii Grochowskiej; zamieszkały Warszawa; wylegity- mowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1843 r. z herbem Pierzchała (Urus.; Sp. Szl.); ż. (19 VII 1825 Warszawa) Marianna Pobotkiewicz, Pobótkiewicz, Pobutkiewicz (ok. 1800-po 1826), c. Ludwika i Apolonii Puchalskiej; ślub w parafii św. Jana, ona 1v. Bielec (MK Warszawa: św. Jan, ASC Cyrkuł I); dzieci: Izajasz.

• MARIANNA Perkowska (ok. 1830-po 1858), c. Karola i Moniki Jabłońskiej; ur. prawd. Wrońska, parafia Wrona, obecnie woj. mazowieckie; m. (15 II 1857 Wrona) Paweł Ziemiński, Ziemieński (ok. 1810-po 1858), s. Walentego i Cecylii NN., dziedzic we wsi Idzikowice, parafia Królewo, obecnie woj. mazowieckie (MK Królewo); ślub w parafii Wrona, miejscowość: Wrońska, uwagi: on wdowiec (MK Wrona); dzieci: Walenty Ziemiński (ur. 1858 Idzikowice par. Królewo).

Źródła: Bork. Sp. 308; Kap.; SGKP VI 484; Spis Szlachty Król. Pol.; Urus. XIII 279; Żern. II 188.

Perkowski h. Ślepowron (in. Bujny), rodzina licznie rozrodzona na Podlasiu, będąca gałęzią rodu Perków. Są notowani w aktach ziemi bielskiej od XVI wieku. Ich gniazdem jest wieś Perki w ziemi bielskiej, obecnie powiat Wysokie Mazowieckie, gmina i parafia Sokoły. W XIX stuleciu wieś funkcjonowała jako okolica szlachecka, w obrębie której znajdowały się rozliczne zaścianki, takie jak Perki Bujenki in. Bujanki, Perki Gajki, Perki Klukowo, Perki Bujny Głowczyzna, Perki Franki Spały, Perki Gziki, Perki Karpie Korzenie, Perki Lachy, Perki Nowe, Perki Mazowsze, Perki Wypychy. Wsie te wymienia dokument z 1527 r. (Gloger, Ziemia bielska). Niektórzy z nich przenieśli się na Litwę, gdzie są już w 1527 roku. Używali różnych przydomków, takich jak Golk, Korzeń, Suchopiątek, itd. Byli posłami na sejm i elektorami z woj. podlaskiego 1697 i 1733 r. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Galicji Zachodniej 1804 r. oraz w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Właściwym herbem tej rodziny jest Ślepowron, który z nieznanych powodów zamienili podczas legitymacji szlacheckich w XIX wieku na herb Peretiatkowicz.  
Genealogia
(osób: 30)


 
herb Peretiatkowicz

• JADWIGA Florentyna Perkowska (16 X 1841-po 1865), c. Wojciecha i 2ż. Jadwigi Zielińskiej; ur. Warszawa, chrz. 1842 (MK Warszawa: Nawiedzenie NMP); m. (1865 Warszawa) Władysław Barszczewski (ok. 1840-po 1865); ślub w parafii Nawiedzenia NMP (MK Warszawa: Nawiedzenie NMP).

• WOJCIECH Perkowski (1797-3 VII 1859), s. Stanisława i Agnieszki Brodzkiej, podporucznik wojsk polskich 1831 r., następnie komisarz policji; służył w armii Królestwa Polskiego jako wachmistrz w 2 pułku, mianowany podporucznikiem 20 XII 1821, tegoż dnia wziął dymisję; w powstaniu listopadowym podporucznik w 2 pułku strzelców konnych; po upadku powstania komisarz policji wykonawczej cyrkułu 2 miasta Warszawy; po przejściu na emeryturę osiadł w guberni lubelskiej; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1844 r. z herbem Peretiatkowicz, otrzymał prawa nowego szlachectwa w Królestwie 1847 r.; ur. Kadzelin, pow. Brzeziny, obecnie woj. łódzkie, zm. Warszawa, lat 62, poch. 5 VII 1859 Cm. Powązkowski, kw. 28-V-9 (Urus.; Sęcz.; Kur. Warsz. 173/1859; MK Warszawa: św. Krzyż; Cm. Pow.; Biel.); 1ż. (1827 Warszawa) Florentyna Karolina Garlińska (ok. 1808-12 IV 1835), c. Stanisława i Pelagii Tyskiej; ur. Pułtusk, zm. Warszawa, poch. Cm. Powązkowski, kw. 28-V-9 (Kur. Warsz.); ślub w parafii MB Loretańskiej (MK Warszawa Praga: MB Loretańska); dzieci: Mateusz, Maksymilian, Anna, Wojciech; 2ż. (1838 Warszawa) Jadwiga Joanna Zielińska h. Ciołek (ok. 1820-po 1840), c. Jana i Marianny Żmijewskiej; 1v. Kowalewska (MK Warszawa: Nawiedzenie NMP); dzieci: Jan, Julia, Jadwiga, Józef, Karol.

Źródła: Bork. Sp. 308; Kap.; Nies. VII 272; Sęcz.; SGKP VIII 10; Urus. XIII 277-278; Żern. II 189; Robert Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, Warszawa 1995-98.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz