SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

środa, 13 kwietnia 2016

Porowski

herb Grzymała

herb Poronia

Porowski h. Grzymała, właściwie Poroski, rodzina podlaska, pisząca się z Porośla. Ich gniazdem jest okolica szlachecka Porośl in. Porośla, leżąca w gminie Poświętne, parafii Sokoły, obecnie w powiatach białostockim i wysokomazowieckim. W jej obrębie leżą wsie Porośl Głuchy, P. Grzywy, P. Kije i P. Wojsławy, mające w 1827 r. ok. 200 mieszkańców. Wsie te wspominane są z tymi nazwami w dokumentach z 1539 i 1662 r. (Gloger, Ziemia bielska). Kapica dodaje jeszcze Porośl Bajcze, P. Bartki i P. Kałęczyno, jednak nie wymienia herbu dziedziców tych wsi. Porowscy używali różnych przydomków, m. in. Szczygieł i Jednoruki. Byli posłami na sejm i elektorami 1669 r. z ziemi bielskiej i nurskiej, 1697 r. z woj. podlaskiego.
Niektórzy z nich, pochodzący ze wsi Porośl-Grzywy oraz Porośl-Głuchy, zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1861 z herbem Poronia.
 
Genealogia
(osób: 34)


• JÓZEFATA Porowska (ok. 1821-po 1871), c. Ignacego i Zuzanny Perkowskiej; ur. Idźki Średnie, parafia Sokoły, obecnie woj. podlaskie; 1m. NI. Idźkowski (ok. 1820-p. 1871); 2m. (1871 Sokoły) Maciej Stypułkowski (ok. 1821-po 1871), s. Krzysztofa i Wiktorii Stypułkowskiej; ur. Stypułki Borki; ślub w parafii Sokoły, uwagi: on wdowiec, ona wdowa, 1v. Idźkowska (MK Sokoły).

• TADEUSZ Porowski (ok. 1822-po 1873), s. Józefa i Krystyny Śliwowskiej, dziedzic cząstkowy we wsi Porośl Wojsławy, parafia Sokoły, obecnie woj. podlaskie; ur. Porośl Wojsławy (MK Sokoły); 1ż. NN. (ok. 1830-p. 1873); 2ż. (1873 Sokoły) Anna Idźkowska (ok. 1815-po 1873), c. Franciszka i Konstancji Kamińskiej; ur. Pęzy in. Penzy; ślub w parafii Sokoły (MK Sokoły); 1v. Pruszyńska.


Źródła: Bork. Sp. 330; Kap. 332-333; SGKP VIII 826; Spis Szlachty Królestwa Polskiego 1836-1861; Urus. XIV 263-264; Żern. II 226.

Porowski h. Topór (in. Pałuka), właściwie Poroski, nazwisko wzięli od wsi Poroże in. Poraże w dawnym pow. kaliskim, gminie Ceków, parafii Przespolew (SGKP). Obecnie wieś znajduje się w pow. tureckim, gminie Malanów. Porowscy stanowią gałąź Przespolewskich, więc właściwym ich herbem jest Topór, nie Oksza, jak podaje Uruski. W 1497 r. właścicielami wsi są Mikołaj Poroski oraz jego stryj Jan z Poroża, zaś w roku 1499 dziedzicami całości Przespolewa i Poroża są synowie tegoż Jana – Andrzej, Stanisław, Marcin, Mikołaj i Jan. Porowscy podpisali elekcję 1733 r. z woj. brzeskim kujawskim i poznańskim. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Z nich: Wojciech, komornik graniczny piotrkowski 1650.  
Genealogia
(osób: 30)


• ADAM Porowski (ok. 1725-ok. 1791), s. Jana i Barbary Łobodzkiej, miecznik nowogrodzki 1785; właściciel wsi Adamki w pow. wieluńskim, gmina Wydrzyn, parafia Czarnożyły, oraz Maciszewice w pow. kaliskim, które nabył 1755 r.; posesor Tuwalczewa 1786; Uruski mylnie zalicza go do Porowskich herbu Grzymała (Dw. Teki; Urus.; Nejm.; AGZ Kalisz); 1ż. (ok. 1749) Małgorzata Grzybowska (ok. 1730-ok. 1759), c. Wojciecha i Rozalii Pawłowskiej; dzieci: Małgorzata, Kunegunda; 2ż. (1759) Katarzyna Radońska (ok. 1740-ok. 1775); 3ż. (1775) Faustyna Węgierska (ok. 1740-po 1775), c. Witalisa i Anny Walknowskiej; dzieci: Anna, Prakseda, Józef.

• MAŁGORZATA Porowska z Noskowa (ok. 1755-po 1786), c. Adama i 1ż. Małgorzaty Grzybowskiej (Nejm.); 1m. (ok. 1775) Antoni Wierusz Niemojewski h. Wieruszowa (ok. 1740-ok. 1785), s. Felicjana i Anny Wieniawskiej, podwojewodzi ostrzeszowski 1771; dziedzic dóbr Kuśnie i Brodnia, dzierżawca wsi Ostrów w pow. kaliskim, należącej do mieszczan kaliskich 1775 (AGZ Kalisz); dzieci: Alojzy Niemojewski (ur. ok. 1775); 2m. (1786 Błaszki) Felicjan Adamczewski, Jadamczewski z Godziątkowa (ok. 1740-po 1786), s. Antoniego i Anny Gnatowskiej, prezes rady powiatu warckiego.

Źródła: Bork. Sp. 330; Dw. Teki; Nejm.; SGKP VIII 813; Urus. XIV 264; Żern. II 226.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz