SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 21 kwietnia 2016

Polkowski

Polkowski h. Jastrzębiec vel Boleścic-Polkowski, Pólkowski, Pulkowski, Polikowski, drobna szlachta na Mazowszu i Podlasiu, licznie rozrodzona, pisała się z Polkowa. W 1435 r. Władysław ks. mazowiecki nadaje 20 łanów, zwane Polków nad rzeką Nettą, w ziemi wiskiej, Stanisławowi z Piasecznicy, wsi w pow. sochaczewskim. Ów Stanisław założył na nim osadę Polkowo i stąd wziął nazwisko (Urus.). Obecnie Polkowo leży w pow. augustowskim, gminie Sztabin, parafii Jaminy. W 1577 r. należało do parafii Jedwabno. Polkowscy byli posłami na sejm 1648 r. z ziemi liwskiej, a 1697 r. podpisali elekcję z ziemią wiską (Con.). Niektórzy występują w aktach z przydomkami, takimi jak Bocian, Czasik, Hieronimek, Marcjonik (Marcyonik), Oleszkowicz, Oszczerzyk, Pawłowik, Sewerynek, Tomko- wicz, Wawrzyńczyk. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Z nich: Andrzej, podstoli nowogrodzki 1713. Dominik, burgrabia liwski 1784. Józef, sędzia graniczny ziemi liwskiej 1792.  
Genealogia
(osób: 43)


• BARBARA Polkowska (ok. 1815-po 1855), c. Pawła i Małgorzaty Toma- szewskiej; ur. Skarzyn, parafia Czerwonka, pow. węgrowski, obecnie woj. mazowieckie; m. (1835 Czerwonka) Józef Świętochowski (ok. 1810-po 1855), s. Tomasza i Jadwigi Żaboklickiej; dziedzic cząstkowy we wsi Połazie, parafia Pniewnik; ślub w parafii Czerwonka, pow. węgrowski, miejscowość: Skarzyn, nazwisko jej matki w akcie: Małgorzata Tomaszkiewicz (MK Czerwonka); dzieci: Piotr (ur. 1845 Połazie), Walenty (ur. 1848), Paweł (ok. 1850-1855), Tomasz (ok. 1850-1855) – Świętochowscy.

• JAN Polkowski (ok. 1813-po 1851), s. Pawła i Małgorzaty
Tomaszewskiej; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1851 r. z herbem Jastrzębiec (Urus.; Sp. Szl.); zamieszkały Łowicz ok. 1845 (MK Łowicz: Kolegiata); ur. Skarzyn, parafia Czerwonka, pow. węgrowski, obecnie woj. mazowieckie; ż. (ok. 1840) Katarzyna Żaboklicka (ok. 1819-po 1851), c. Pawła i Salomei Ostrowskiej; ur. Turzyn; dzieci: sześcioro, m. in. Józef, Henryk.

Źródła: Bork. Sp. 327; Kap.; Sęcz.; SGKP VIII 598, XV cz. 2/483; Spis Szlachty Królestwa Polskiego 1836-1861; Urus. XIV 198-200; Żern. II 220.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz