SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 10 stycznia 2016

Skłodowski

Skłodowski h. Dołęga vel Skłodoski, Skłotowski, Składowski, na Mazowszu i Podlasiu. Licznie zamieszkiwali okolicę szlachecką Skłody nad rzeką Brok in. Broczysko, w powiecie Ostrów Mazowiecka, gminie i parafii Zaremby Kościelne. W jej obrębie znajdowały się Skłody Piotrowice, S. Stachy i S. Średnie, liczące ogółem w 1870 r. 303 mieszkańców (SGKP). Używali różnych przydomków, jak np. Ćwiczyk, Fąfara (Fonfara), Jachimczyk, Misińczyk, Ruszczyk, Schab, Schabik. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Zygmunt i Joachim Skłodowscy, dziedzice wsi Sarnów, parafia Tuchowicz, pow. Łuków ok. 1595 r. od dóbr swoich nazwali się Sarnowskimi, dając w ten sposób początek nowej rodzinie. Nie wiadomo, czy istnieje powiązanie między tymi Skłodowskimi a Skłotowskimi herbu Dołęga, ze wsi Skłoty w pow. kutnowskim, którzy legitymując się ze szlachectwa w XIX wieku, podawali nazwisko Skłodowski. Inna rodzina używająca tego nazwiska, ale herbu Jastrzębiec, wywodzi się ze wsi szlacheckiej Skłody Przyrusy i Skłody Borowe w pow. mazowieckim, gminie i parafii Piekuty, gdzie w 1827 r. było łącznie 134 mieszkańców (SGKP).
Genealogia
(osób: 37)

 Maria Skłodowska-Curie
(1867-1934)

• ROZALIA Skłodowska (ok. 1810-po 1827), c. Urbana i Małgorzaty Rykaczewskiej; ur. Skłody Piotrowice, pow. Ostrów Mazowiecka, gmina i parafia Zaremby in. Zaręby Kościelne, obecnie woj. mazowieckie; m. (1827 Zaremby Kościelne) Maciej Wyszomirski, Wyszomierski (ok. 1800-po 1827), s. Pawła i Katarzyny z Jaźwin Jaźwińskiej; ur. Dmochy, parafia Zaremby Kościelne; ślub w parafii Zaremby Kościelne, miejscowości: Skłody i Dmochy (MK Zaremby Kościelne).

• URBAN Skłodowski h. Dołęga (ok. 1770-p. 1832), s. Jana i Barbary Nowakowskiej, pradziadek Marii Skłodowskiej-Curie, dziedzic cząstkowy we wsi Skłody Piotrowice, pow. Ostrów Mazowiecka, gmina i parafia Zaremby in. Zaręby Kościelne, obecnie woj. mazowieckie; ż. (1803 Ostrów Mazowiecka) Małgorzata vel Elżbieta Małgorzata Rykaczewska (10 VII 1786-po 1832), c. Bernarda i Anny NN.; ur. Żelazy, par. Czyżew, obecnie woj. podlaskie; 2v. żona (9 II 1832 Ostrów Mazowiecka) Wacława Sutkowskiego h. Pobóg; dzieci: Jan, Józef, Rozalia.


Źródła: Bork. Sp. 396; Krzep. Młp.; Nies.; Sęcz.; SGKP X 680; Spis Szlachty Królestwa Polskiego 1836-1861; Żern. II 344; Zygmunt Lasocki, Pochodzenie Marii Skłodowskiej-Curie, Miesięcznik Heraldyczny, R.15 1936 nr 5-6; Wikipedia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz