SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

środa, 23 grudnia 2015

Smoleński

Smoleński h. Doliwa vel Smoliński, drobna szlachta na Mazowszu. Wywodzą się ze wsi Smoleń w dawnym powiecie Przasnysz, gminie Chojnowo, parafii Węgra. W wyniku częstych działów rodzinnych majątek ten uległ rozdrobnieniu i z czasem zamienił się w okolicę szlachecką, składającą się ze wsi Smoleń-Brzęczki, S.-Daćbogi, S.-Dąbrowy, S.-Florychy, S.-Górskie, S.-Jakusze, S.-Lelitki, S.-Michały, S.-Oskłobok, S.-Piątki, S.-Poluby, S.-Suwino, S.-Ślizie, S.-Trzcianka, S.-Tworki, S.-Wytrykusze. Obok Smoleńskich Doliwów, dziedziczyli tu zapewne Smoleńscy i Smolińscy innych herbów. Wiele z tych wsi zniknęło na przełomie XVIII i XIX wieku. Po II wojnie światowej, po wykarczowaniu części lasów w Smoleń-Poluby, powstały dwie kolonie Biliki i Pierdółki. Natomiast Smoleń-Daćbogi jest obecnie wsią pustą.
Zdaje się, że ci Smoleńscy dziedziczyli też we wsi Smolany-Żardawy w dawnym pow. mławskim, par. Janowiec Kościelny.
Smoleńscy używali co najmniej 21 przezwisk (przydomków) m. in. Kruk, Zima, Księżak, Szwed, Prusik, Olszak, Brzosk, Retko, Tomkowicz, Brzęczka, Pikul, Surniak, Beda, Kotora, Polub, Rozwoda, Kępka, Aleksandrzak, Koza, Guraj, Osesek.
 
Genealogia
(osób: 47)

• KACPER Smoleński, Smoliński h. Doliwa (ok. 1792-ok. 1830), s. Adama i Agnieszki NN.; ż. (1815 Ciemniewko) Marianna Grochowska (ok. 1795-po 1833), c. Mikołaja i Teresy Konarzewskiej; ślub w parafii Ciemniewko, obecnie woj. mazowieckie (MK Ciemniewko); 2v. żona (1833 Ciemniewko) Bartłomieja Gogolewskiego; dzieci: Mateusz.

• KAZIMIERA Smolińska, Smoleńska-Zima ze Smolenia (1879-po 1905), c. Franciszka i Julianny Miłoszewskiej; ur. prawd. Kijewice, parafia Węgra, obecnie woj. mazowieckie, chrz. 1879 (MK Węgra); m. (1905 Węgra) Antoni Cichowski (1876-po 1905), s. Franciszka i Marianny Zakrzewskiej; chrz. 1876 (MK Węgra); ślub w parafii Węgra, obecnie woj. mazowieckie (MK Węgra).

Źródła: Bon.; Bork. Sp. 407; Dw. Teki; Nies.; SGKP; Żern. II 360.

Smoleński h. Zagłoba (in. Zagroba) vel Smoliński, rodzina drobno- szlachecka na Mazowszu, licznie rozrodzona i rozproszona, pisali się „ze Smolenia”. Nazwisko wzięli najpewniej od wsi Smolino, powiat Płock, gmina Kleniewo, parafia Zagroba (SGKP). Siedzieli też jednak we wsi Smoleń Trzanka w pow. płockim (Bork.), oraz obok Smoleńskich herbu Doliwa, w okolicy szlacheckiej Smoleń w dawnym powiecie przasnyskim, gminie Chojnowo, parafii Węgra, a może też i we wsi Smolany-Żardawy w dawnym pow. mławskim, par. Janowiec Kościelny. Podobnie jak Doliwowie, używali rozmaitych przydomków, m. in. Pikul, Stranka, Surna. Byli posłami i elektorami z województwa płockiego 1674 r. (Con.). Jedna gałąź, tj. potomkowie Dominika (zm. 1729), skarbnika różańskiego, osiedliła się w Wielkopolsce, w pow. gnieźnieńskim (AGZ Gniezno). Jako Smolińscy herbu Zagłoba dowiedli szlachectwa 1788 r. w ziemi halickiej. Zostali też wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1861.  
Genealogia
(osób: 211)

• JÓZEFA Waleria Smoleńska-Pikul, Smolińska (ok. 1845-1911), c. Juliana i Wiktorii Tchórzewskiej; ur. prawd. Krajkowo, obecnie woj. mazowieckie, zm. Ciechanów (MK Ciechanów); m. (26 V 1863 Rogotwórsk) Szczepan Adam Zakrzewski h. Dołęga (ok. 1840-po 1870), s. Jana i Scholastyki Zberowskiej v. Zbyrowskiej h. Jastrzębiec; ślub w parafii Rogotwórsk, obecnie woj. mazowieckie, miejscowość Setropie; uwagi: on wdowiec, nazwisko matki młodej zapisane w metryce ślubu błędnie jako Chorzewska (MK Rogotwórsk); dzieci: Tymoteusz Zakrzewski (ok. 1870-po 1897), żonaty (1897 Ciechanów) z Michaliną Jadwigą Humięcką.

• STANISŁAW Smoleński-Pikul (22 X 1897-18 X 1951), s. Floriana i Zuzanny Kobuszewskiej, inżynier; ur. Główczyn, zm. Warszawa, lat 53, poch. Cm. Powązkowski, kw. 72-I-12/13, gr. rodz. Kobuszewskich (Cm. Pow.); ż. (p. 1928) Zofia Wodzińska h. Jastrzębiec (29 XII 1907-1 VI 1975), c. Stefana Adama i Zofii Mieczysławy Lasockiej z Lasocina h. Dołęga; ur. Karwacz, zm. Warszawa, lat 67; dzieci: Zbigniew, Krzysztof, Andrzej.

Źródła: Bork. Sp. 407; Nies.; P. Gałkowski, Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX-XX wieku, Rypin 1997; SGKP X 907; Spis Szlachty Królestwa Polskiego 1836-1861; Szl. Gal.; Żern. II 360.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz