SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 25 października 2015

Kurzątkowski

Kurzątkowski h. Abdank (in. Habdank) vel Kurządkowski, wywodzą się z nie istniejącej już wsi Kurzątki w ziemi łomżyńskiej (SGKP). Później dziedziczyli też we wsi Kurzątkowo-Habdanice in. K.-Habdańcze k/ Płońska w ziemi ciechanowskiej.
Istniały niegdyś pod Płońskiem dwie wsie tej nazwy, Kurzątkowo-Brodzice i Kurzątkowo-Habdanice, zamieszkałe widocznie przez szlachtę z rodu Brodów i z rodu Abdańców. Z Kurzątkowskich Abdanków przytacza Wittyg („Nieznana szlachta") Stanisława, 1570 roku regenta we Frydku (Bon.). Ich odgałęzieniem są Tafiłowscy herbu Abdank, ze wsi Tafiły w ziemi łomżyńskiej.


Źródła: Bon. XIII 265-266; SGKP IV 944; Wittyg.

Kurzątkowski h. Brodzic, ze wsi Kurzątkowo-Brodzice k/ Płońska, w ziemi ciechanowskiej. Istniały dawniej pod Płońskiem dwie wsie tej nazwy, Kurzątkowo-Brodzice i Kurzątkowo-Habdanice, zamieszkałe widocznie przez szlachtę z rodu Brodów i z rodu Abdańców. Były także Kurzątki w ziemi łomżyńskiej, zamieszkałe przez Rogalitów. Ci jednak zapomniawszy o swoim herbie, legitymowali się ze szlachectwa także z herbem Brodzic (Bon.). 

Źródła: Bon. t.13/265-266; Nies.; Wittyg.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz