SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 26 maja 2015

Mecherzyński

Mecherzyński h. Nowina v. Macherzyński, Macharzyński, Męcherzyński, rodzina zapewne pochodzenia ruskiego, wywodząca się może ze wsi Mecherzyńce w dawnym powiecie Nowogród Wołyński, gminie Ostropol. Będąc w służbie książąt Koreckich uczestniczyli w prowadzonym przez nich w XVII wieku osadzaniu nowych wsi w dobrach książęcych, położonych w pow. berdyczowskim, gminie Koziatyn, parafii katolickiej w Białołówce. Osadzono tam m. in. wsie Mecherzyńce Wołoskie i Dębowe (SGKP).
Semen Mecherzyński procesował się w 1625 r. w Łucku. Helena Macharzyńska dzierżawiła 1629 r. Roginiec, w bracławskim (Źr. Dziej. 20). Piotr Macharzyński v. Macherzyński v. Mecherzyński, towarzysz pancerny chorągwi starosty olszańskiego, deputowany od chorągwi do ziemi dobrzyńskiej 1709 r., otrzymał od sejmiku w Lipnie zamiast zapłaty tymczasowy traktament 100 tynfów (Lauda Dobrz.). Trudno jednak stwierdzić z całą pewnością czy wszyscy oni należą do jednej rodziny.
Michał Macharzyński, starszy setnik pułku humańskiego kozaków, otrzymał szlachectwo w 1662 r. z herbem przedstawiającym chorągiew jak w Radwanie, nad nią ręka zbrojna z mieczem, a po bokach chorągwi dwa krzyże; w szczycie hełmu pięć piór strusich (Bon.).

Genealogia
(osób: 21)

• MARIA Regina Mecherzyńska (ok. 1870-po 1895), c. Franciszka i Marii Jaraczewskiej; m. (1895 Warszawa, św. Aleksander) Jan Michał Adam Ordęga h. Łodzia (ok. 1870-po 1895), s. Jana i Michaliny Bieńkowskiej (MK Warszawa: św. Aleksander).

• MATEUSZ Mecherzyński (ok. 1760-p. 1824), profesor prawa z ramienia Komisji Edukacyjnej, najpierw w Poznaniu 1783-1786, w latach 1786-1791 w Winnicy, razem z Sebastianem Girtlerem, wreszcie w latach 1791-1801 wykładowca łaciny, arytmetyki, historii i geografii w Liceum Św. Anny w Krakowie; ojciec profesora Uniw. Jagiell. Karola (Girt.); ż. Helena Ostaszewska (ok. 1780-1881); 1v. Żeromska; w latach 1815-1835 dzierżawiła drukarnię akademicką w Krakowie; dzieci: Karol.
 

Źródła: Bon. XVI 204; SGKP VI 222; PSB; Cm. Rak.; Pam. Girt.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz