SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

piątek, 3 kwietnia 2015

Kurosz

Kurosz h. Rawicz v. Kórosz, Korosz, Koros, Kuras, rodzina przeważnie drobnoszlachecka, wywodząca się ze wsi Kurosze, nazywanej dawniej także Kuroszowem, w powiecie łęczyckim. Jakusz czyli Jakub Kurosz z Kuroszowa, Marcin i Mikołaj z Kuroszowa, mają sprawy w Łęczycy i w Orłowie 1392, 1393, 1395 i 1400 roku (Bon.). Kuroszowie przybierali różne przydomki, jak np. Skonieczny, Wilk, Bielawski, Kujawkowicz. 
Już w XV wieku osiedlili się w pow. radomskim i na Czerwonej Rusi. Posiadali m. in. dobra Wola Ninkowska, która z czasem nazwana została Wolą Kuroszową, i Dąbrówka Podłężna w pow. radomskim, parafia Cerekiew, gdzie według rejestrów poborowych dziedziczyli już 1569 r. i gdzie są jeszcze obecni w XIX wieku (Paw.; AGZ Radom; MK Cerekiew). Od nich zdaje się pochodzą Dąbrowscy herbu Rawicz. Herbarze wymieniają też Kuroszów herbów Ostoja, Rogala i Rola. Być może wspólnym gniazdem tych rodzin jest wieś Kurosze w pow. łęczyckim.
Genealogia
(osób: 75)

• MARCELI Kurosz (16 I 1793-18 IV 1845), s. Józefa i Ewy Zdziechowskiej, dziedzic dóbr Łękawica w pow. kozienickim 1826, Trzebień, Ducka Wola, prawd. posesor wsi Jaszowice, par. Cerekiew, pow. radomski; zm. Łękawica, lat 52, poch. Magnuszew, pow. kozienicki, epitafium w kościele (Bon.; MK Cerekiew); 1ż. (1817 Białobrzegi) Bibianna
Stokowska (ok. 1800-1825), c. Bogusława i Łucji Dziedzickiej; 1v. Borowska, Browska; ślub w par. Białobrzegi, on kawaler, ona wdowa (MK Białobrzegi); dzieci: Ludwik, Konstanty; 2ż. (1832 Stromiec) Leokadia Albertyna Okęcka (ok. 1810-po 1846), c. Michała i Teofili Boskiej h. Jasieńczyk; ślub w par. Stromiec, on wdowiec (MK Stromiec); 2v. żona (1846 Warszawa, św. Aleksander) Konstantego Boskiego (MK Warszawa: św. Aleksander); dzieci: Bolesław, Maria, Leokadia.

• TEKLA Kurosz (ok. 1780-1852), c. Jakuba i Magdaleny Zawisza (Bon.); m. Antoni Niewęgłowski (ok. 1780-po 1810); dzieci: Aniela Niewęgłowska (ok. 1810-po 1832), żona (1832 Warszawa, św. Andrzej) Walentego Bułakowskiego (MK Warszawa: św. Andrzej).

Źródła: Bon. XIII 238-240; Krzep. Młp.; Nies.; Urus.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz