SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 9 kwietnia 2015

Kozierowski

Kozierowski h. Dołęga v. Dołęga-Kozierowski, Koziorowski, Kozieroski, Kozioroski, z Koziroga in. Kozieroga w ziemi dobrzyńskiej (Bon.). Właścicielami Koziroga-Rzecznego byli w 1564 r. Jan i Paweł; Stanisław, Jan, Feliks i Mikołaj; Jan, Jakub, Mateusz i Andrzej, zwani Wróblowie, Jan zwany Laska, Stanisław i Marcin; Adam i Albert Kozierowscy, a Koziroga-Leśnego: Albert Kmoch, Adam, Walenty, Feliks i Marcin Kozierowscy. Andrzej Kozierowski, współwłaściciel Wolęcina tegoż roku (Paw.). Jeden z Janów, dziedziczących w drugiej połowie XVl wieku na Kozirogu-Rzecznym, i używający przydomku „Kmoch”, przeniósł się do Wielko- polski i tam też mieszkali jego potomkowie. Kozierowscy herbu Dołęga byli elektorami królów: Władysława IV w 1632 r., Jana Kazimierza w 1648, Michała w 1669 i Augusta II w 1697 – z ziemi dobrzyńskiej, województw brzeskiego kujawskiego, płockiego i poznańskiego. W liczbie elektorów Stanisława Augusta w 1764 r. są także reprezentanci tej rodziny z woj. smoleńskiego i powiatu kowieńskiego. Kozierowscy wylegitymowali się ze szlachectwa w sądach grodzkich halickim i oświęcimskim 1782 r., oraz w Królestwie Polskim przed 1850. 
Z tej rodziny pochodzą Kozierowscy protestanci, osiedleni w Prusach Książęcych, z których Fryderyk Wilhelm był od 1816 r. prezesem rejencyjnym w Bydgoszczy, a jego potomek Oskar, prezesem królewskiej rejencji w Szlezwigu.
Genealogia
(osób: 102)

 
• ANTONI Onufry Kozierowski (1773-1854), s. Michała i Barbary Frebenówny, urzędnik w służbie celnej na granicy Ks. Poznańskiego; zam. Wielowieś 1819; właściciel nabytego Lubinia pod Trzemesznem; ur. Zielomyśl, zm. Lubiń (Bon.); 1ż. (ok. 1800) Brygida Michalska (ok. 1780-1816); zm. Słupca; dzieci: Karol, Salomea, Ignacy, Józef; 2ż. (ok. 1817) Julianna Krzycka (ok. 1800-1867), c. Wiktora i Salomei Lipskiej; zm. Lubiń, poch. Orchowo; dzieci: Michał, Franciszek (I), Cyryl, Franciszek (II).

• HELENA Kozierowska (ok. 1720-po 1778), c. Marcina i Anny Mąkowskiej; w 1765 r. spisuje dożywocie wspólnie z mężem Józefem Kozłowskim w grodzie poznańskim; w 1778 razem z synem Marcinem jest kwitowana z sumy przez Jana Kozierowskiego, syna Kazimierza z Ludwiki Malechowskiej (AGZ Poznań, Pyzdry, Kościan); m. (ok. 1740) Józef Kozłowski (ok. 1710-1765/78), s. Wojciecha i Zofii Chłapowskiej; dzieci: Marcin Kozłowski (ok. 1750-po 1778).

Źródła: Bon. XII 79-81; Dw. Teki; Nies.; Sęcz.; Urus.; PSB; WSB.

Kozierowski h. Jelita v. Saryusz-Kozierowski, Koziorowski, Kozioroski, Kozieroski, z Kozierogów w powiecie piotrkowskim. Właścicielami tej wsi byli w 1552 r., Wawrzyniec Kozierowski, Anna, wdowa Kozierowska i Jan Kozierowski (Paw.). Do tej rodziny należały dobra Zakrzew i Lubiatów w pow. piotrkowskim, w gminie Wolbórz, oraz Rączki, Dobromierz i Wymysłów w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko. Wylegitymowali się ze szlachectwa w Królestwie Polskim przed 1850.
Genealogia
(osób: 23)


• KATARZYNA Kozierowska (ok. 1660-po 1690), c. Piotra i 2ż. Anny Duninówny Brzezińskiej; m. (ok. 1680) Krzysztof Stanisław Łącki h. Jelita (ok. 1660-po 1690), s. Mikołaja i Anny Remiszowskiej.

• ZBIGNIEW Kozierowski (ok. 1670-po 1708), s. Piotra i 2ż. Anny Dunin-Brzezińskiej (Bon.); ż. Salomea Bogucka h. Krzywda (ok. 1680-po 1708), podstolanka podlaska, urodzona z Anny Odyńcówny Sokołowskiej h. Sokola; dzieci: Ignacy. 

Źródła: Bon. XII 81-82; Dw. Teki; Nies.; Urus.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz