SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 9 marca 2015

Tomaszewski

Tomaszewski h. Bończa v. Bończa-Tomaszewski, Tomaszowski, licznie rozrodzona rodzina małopolska, wymieniona w aktach lubelskich w 1471 r. oraz Herbarzu Paprockiego 1584. Nazwisko wzięli od wsi Tomaszewice w powiecie lubelskim, parafia Bystrzyca. Używali przydomków Chrapek (Chrapka) oraz Fox. Rozproszeni po różnych częściach dawnej Rzeczy- pospolitej – w ziemi sieradzkiej, na Podlasiu, w Wielkopolsce, Galicji, itd. Przyjęli poddaństwo pruskie 1772. Wylegitymowani ze szlachectwa w Galicji 1782, 1809, a w Królestwie 1825. Są jednego pochodzenia z Charlęskimi.
Genealogia
(osób: 67)


• JÓZEF Franciszek Tomaszewski (1824-1899), s. Jana i Agnieszki Glińskiej, wydawca, redaktor, działacz społeczny; ur. w Wętfiu w ówczesnym pow. świeckim, zm. Bielawy w pow. kościańskim (WSB); ż. (p. 1862) Teresa Chrzanowska (ok. 1830-po 1862); dzieci: Walery, Stanisław, Kazimierz, Władysław, Jan, Maria, Jadwiga, Helena.

• LUDWIKA Bończa Tomaszewska (ok. 1820-po 1846); m. (p. 1846) Augustyn Władysław Chmielewski h. Leliwa (ok. 1820-po 1846), posesor dóbr; dzieci: Władysław Chmielewski (15 III 1846-6 VIII 1925), sekretarz sądu w Poznaniu (MK Poznań: Św. Marcin).
 

Źródła: Bork. Spis 462; Dw. Teki; Nies.; Papr.; Sęcz.; WSB; Żern. II 451.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz