SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 16 sierpnia 2014

Łubkowski

Łubkowski h. Bończa v. Buza-Łubkowski, Łupkowski, rodzina małopolska, przydomku Buza (Buża, Bussa), pisała się niegdyś z Łubków. Jej gniazdem rodowym jest wieś Łubki w dawnym powiecie lubelskim. Już w XV wieku wieś ta była w posiadaniu licznej drobnej szlachty, przeważnie należącej do rodu Bończów, w części do Lubiczów i innych. Nosiła przy tym różne przydomki, które stały się prawdopodobnie przyczyną zmiany herbu noszących je osób, jak to miało miejsce u Samsonów Łubkowskich (Bon.).
Genealogia
(osób: 60)


• EMILIA Łubkowska (8 V 1888-21 V 1960), c. Stanisława i Jadwigi Szczepanowskiej; ur. Kraków, zm. tamże; m. (ok. 1910) Stanisław Kostka h. Dąbrowa (1873-1940), s. Jana Leona i Zofii Korwin-Kochanowskiej; dzieci: Jadwiga Kostka (1913-1991), za Andrzejem Wiśniewskim h. Prus.

 
Roman Łubkowski
(1800-1885)

• ROMAN Kajetan Buza-Łubkowski (1800-1885), s. Kajetana i Julii Gołuchowskiej, radca stanu, dyrektor Banku Polskiego w Warszawie, kawaler orderów Św. Anny i Św. Stanisława; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie ok. 1840 (Bon.); 1ż. (15 IV 1826 Warszawa) Łucja Fontana (ok. 1803-21 VII 1840), c. Macieja i Józefy Rozwadowskiej; ur. Dawidy, woj. mazowieckie, zm. Malina, Galicja (Kur. Warsz. 206/40); dzieci: Helena, Karol, Julia, Henryk, Józefa, Roman; 2ż. (1841) Emilia Elżbieta Schütz (ok. 1820-1913), c. Franciszka, pułkownika wojsk polskich i NN.; dzieci: Natalia, Emilia, Maria.

Źródła: Bon. XVI 69-72; Dw. Teki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz