SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 30 sierpnia 2014

Paprocki

Paprocki h. Jastrzębiec, rodzina z ziemi dobrzyńskiej, szeroko rozrodzona drobna szlachta, przeważnie zagrodowa, zamieszkująca różne wsie o nazwie Paprotki, Paprotka i Paprotna w parafii sierpeckiej, powiat rypiński. Obok Jastrzębców dziedziczyli tam również przedstawiciele innych rodów, m. in. Cholewitów i Ogończyków. Paproccy Jastrzębce byli najdawniejszymi dziedzicami Paprotek. Wyszli najpewniej z Paprotek Starych in. Paprotek Głogołów albo Starejwsi i dziedziczyli następnie na wszystkich Paprotkach. Najczęściej spotykamy ich jako dziedziców wsi Paprotki-Bryski (P.-Bryskowe, Brysków, Brzysków, Brzesków, Breszków, Bresków). 
Jedna ich gałąź przeniosła się do ziemi chełmińskiej, a następnie do woj. lubelskiego, inna zaś wzięła nazwisko Grzębski v. Grzembski od majątku Grzębów, pow. rypiński, par. świedziebieńska (Papr.). Z nich: znakomity pisarz i heraldyk Bartosz Paprocki (1543-1614), autor dzieł „Gniazdo cnoty” i „Herby Rycerstwa Polskiego” – „niezmordowany w pracy, pilny badacz przeszłości rodzin i bezstronny krytyk, prześladowany od zawistnych i tych, którym się zdawało, że ich familie w swych dziełach pokrzywdził, straciwszy majątek, umarł we Lwowie” (Urus.).
Genealogia
(osób: 40)

• KONSTANTY Paprocki (1855-26 II 1916), s. Adama i Ludwiki Kossobudzkiej; zm. Warszawa, poch. Cm. Powązkowski, kw. 183-VI-22/23 (Ziemianie Polscy XX w. t. 5; MK Warszawa: św. Jan; Epitafium: Cm. Pow.); ż. (30 X 1883 Warszawa, św. Jan) Maria Ludwika Łempicka (ok. 1860-po 1883), c. Antoniego i Eugenii Słubickiej; dzieci: Zofia.

• JULIA Pelagia Paprocka (1813-27 VIII 1893), c. Teodora i Teresy Sollo; zm. Warszawa, poch. Cm. Powązkowski, kw. Pod Katakumbami-I-103/104 (Cm. Pow.); m. (3 XI 1849 Warszawa, św. Jan) Piotr Franciszek Englert (1812-22 V 1857); dzieci: m. in. Teodora, Aleksander – Englertowie.


Źródła: Antoni Biliński, Szlachta ziemi dobrzyńskiej za ostatnich Jagiellonów, Warszawa 1932; Dw. Teki; Nies. Kor. III 558; Papr.; Urus. XIII 203-205.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz