SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 1 sierpnia 2013

Kwinta

Kwinta h. Dryja v. Prewysz-Kwinta, ziemianie z powiatu słonimskiego 1569. Używali przydomku Prewysz. Podpisali elekcje Jana III w 1674 i Augusta II w 1697 z województwem wileńskim, Stanisława Leszczyńskiego z woj. wileńskim, Stanisława Augusta w 1764. Piastowali liczne urzędy ziemskie w pow. brasławskim, wiłkomierskim i lidzkim. W tychże powiatach byli właścicielami m. in. dóbr Kimborciszki 1648, Kleszeniszki 1648, Kudeliszki, Smołwy inaczej Kondraciszki ok. 1750, Albinowszczyzna 1755, Pelikany 1774, Antenów i Spinkowszczyzna 1825. Posiadali starostwo świderskie 1712.

• ANTONI Prewysz Kwinta (ok. 1710-1794), s. Jerzego i Teresy Giedrojciówny, strażnik brasławski 1731, pisarz ziemski 1764, sędzia ziemski brasławski 1792-1794; poseł na sejmy z powiatu brasławskiego, wyznaczony z sejmów 1766, 1768 i 1775 do komisji mającej odgraniczyć Księstwo Żmudzkie i do kilku innych komisji (Vol. Leg.); dziedzic Kleszeniszek, otrzymał z dóbr pojezuickich Pelikany 1774; ż. NN. (ok. 1720-po 1750); dzieci: m. in. Antoni.

Źródła: Bon. XIII 313-315; Nies.; Urus.; Wikipedia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz