SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 31 sierpnia 2013

Korniakt

Korniakt h. Krucyni (in. Krucyna, Krzyż), kupcy lwowscy, nobilitowani w XVI wieku, wygaśli w XVII w. Nazwisko ich właściwe było Korneadi, z czego zrobiono Korniat, w końcu Korniakt. Przybyli do Lwowa ok. 1550 r. z Kandii (obecnie Iraklion) na Krecie, która wchodziła w skład ówczesnej Rzeczypospolitej Weneckiej. W Polsce dorobili się olbrzymiej fortuny na handlu winami. W 1571 przypuszczeni do swobód szlacheckich, już w 1578 byli właścicielami Krzywczyc, Przedrzymiech, Hrebienic, Bujańca, Dzibulek i kilku jeszcze innych wsi (Paw.).
Herb — w polu czerwonym, pod krzyżem kawalerskim złotym, srebrna gwiazda (Ostr. 1651). Herb ich zupełnie inaczej przedstawia Wittyg.

• KAROL Franciszek Korniakt (ok. 1615-1672), s. Aleksandra i Elżbiety z Tęczyna Ossolińskiej, rotmistrz ziemi przemyskiej; w 1648 obronił Przemyśl przed Kozakami i Tatarami, zawiesiwszy zdobytą na Kozakach chorągiew w katedrze; dziedzic na Białobokach; poległ nacierając na Tatarów pod Zborowem, w wojnie polsko-tureckiej; poch. w Przemyślu (Bon.; Sarnecki, Pamiętnik; Zap. Lub.); ż. Katarzyna Bełżecka h. Jastrzębiec (ok. 1640-po 1681), c. Aleksandra Stanisława, wojewody podolskiego i Eleonory Stanisławskiej; 2v. żona (p. 1674) Stanisława Antoniego Fredry, kasztelana czerniechowskiego; w 1681 już jako wdowa po Fredrze, a dożywotniczka dóbr korniaktowskich, zastawia ogromne te dobra Wąsowiczowi, stolnikowi sochaczewskiemu (Zap. Lub.); dzieci: Katarzyna, Franciszka, Antoni, Michał.

Źródła: Bon. XI 158-159; Nies.; Wikipedia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz