SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 10 lutego 2013

Rzuchowski

Rzuchowski h. Łabędź v. Dunin-Rzuchowski, Żuchowski, rodzina małopolska w woj. sandomierskim, wymieniana już przez Paprockiego 1584. Używała przydomku „Dunin ze Skrzynna”. Jej gniazdem jest wieś Rzuchów (Żuchów) in. Rdzuchów w pow. opoczyńskim, parafia Klwów, gdzie dziedziczyli w latach 1508-1569. Być może Rzuchowscy założyli później inną wieś tej nazwy, tj. Rzuchów in. Rżuchów w pow. opatowskim. Z nich: Jan, komornik graniczny radomski 1586. – Serafin, podczaszy radomski 1595. – Jan, rotmistrz woj. sandomierskiego 1647, podpisał elekcję 1632. – Franciszek, miecznik kijowski 1713. – Aleksander, stolnik radomski 1726. – Aleksander, stolnik chełmski 1702. 

• KAJETAN (Jan Kajetan) Dunin-Rzuchowski (7 VIII 1775-1848), s. Ignacego i Wiktorii Jabłonowskiej, pułkownik wojsk polskich 1812, uczestnik kampanii napoleońskich, powstaniec 1830/31, ziemianin; wstąpił do wojsk Księstwa Warszawskiego 1806, został kapitanem w 2 pułku jazdy 1807; podpułkownik w 3 pułku jazdy 1812, przeniesiony do pułku Krakusów 1813; uczestnik powstania listopadowego, generał wojsk polskich 1846; posesor zastawny dóbr Rączki w pow. koneckim w latach 1814-1826 (PSB T. 34, s. 204); ż. (ok. 1815) Kajetania (Konstancja) Dobiecka h. Ossoria (ok. 1790-1861), c. Wojciecha, prezesa Izby administracyjnej w Kielcach i NI. Leszczyńskiej; 1v. Gołuchowska; zm. Kraków, ma nagrobek w kościele św. Piotra w Krakowie (Bon.); dzieci: Helena.

• MARIANNA Dunin-Rzuchowska (ok. 1640-po 1687); sumę 3. 250 złp. z sumy oryginalnej 10. 700 złp. przysądzonej sobie Wojciechowi Radolińskiemu, od niego odebrawszy, jemu ceduje 1687 (Zap. Tryb. Piotrk.); 1m. Krzysztof Śmigielski h. Łodzia (ok. 1640-p. 1687); 2m. (p. 1687) Jakub Rościszewski h. Junosza (ok. 1640-po 1687), stolnik bracławski, pisarz ziemski płocki 1687.

Źródła: Bork. Spis 378; Dw. Teki; Krzep. Mał.; Nies.; Papr.; Urus. XV 376-377.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz