SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 21 lutego 2013

Kaszyc

Kaszyc h. własnego (in. Radwan odm.), rodzina litewska z pow. nowogrodzkiego i lidzkiego, gdzie posiadała m. in. dobra Dworzec i Pogawie. Kaszycowie posłowali na sejmy z woj. trockiego, nowogrodzkiego oraz Inflant. Podpisali elekcje królów – Augusta II w 1697, Stanisława Leszczyńskiego w 1733 oraz Stanisława Augusta w 1764. 
Z nich: Krzysztof, podczaszy i podwojewodzi trocki 1722; dobrodziej kolegium jezuickiego w Nowogródku. – Krzysztof, cześnik smoleński 1755. – Fabian (zm. 1807), podstarości orszański 1775, szambelan królewski 1778, starosta smerecki. – Józef, starosta czudziański 1753, cześnik smoleński 1765. 
Kaszycowie zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Cesarstwie Rosyjskim 1861. Niektórzy wylegitymowali się ze szlachectwa w 1805 i 1861 przed deputacją wywodową wileńską z herbem Salamandra.
Odmiana herbu — na tarczy Radwan tylko o dwóch połach, a w miejsce trzeciej środkowej gwiazda srebrna sześciopromienna (Ostr.).

Genealogia
(osób: 62)

Józef Kaszyc
(1795-1868)

• JÓZEF Kaszyc (1795-16 I 1868), s. Michała i Róży Kieniewicz, oficer napoleoński, powstaniec 1830/31, emigrant; 1812 wstąpił do 19 pułku ułanów polskich i odbył zaszczytnie kampanie wojenne w latach 1812-1814; marszałek szlachty pow. nowogrodzkiego 1830, następnie poseł na sejm powstańczy z tegoż powiatu 1831; oficer 19 pułku ułanów 1831, kawaler krzyża złotego Virtuti Militari; po upadku powstania opuścił kraj i zamieszkał w Paryżu; ur. Żułkinie na Litwie, zm. Nicea, poch. Paryż, cm. Montmartre (PSB T. 12, s. 212); ż. (p. 1819) Zofia Dunin-Rajecka h. Łabędź (ok. 1800-po 1828), c. Konstantego i NN.; dzieci: Juliusz, Karol, Konstanty.

• ZOFIA Kaszyc (28 II 1852-25 I 1933), c. Konstantego i Julii Niesiołowskiej; ur. Tarnowszczyzna, zm. Lida; m. (12 V 1876 Obryń) Roman Stanisław hr. Krasicki h. Rogala (1844-1878), s. Józefa Benedykta i Antoniny Skarbek-Czarkowskiej h. Abdank; dzieci: Aleksy - hr. Krasicki (1878-1935).

Źródła: Bon. t.9/342-343; Kos. t.5/177-186; Nies.; Ostr. nr 1286; Urus. t.6/257-258; portret Józefa Kaszyca: muzeum.krakow.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz