SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

środa, 2 stycznia 2013

O'Rourke

O'Rourke h. własnego, spolonizowana rodzina irlandzka, należała do najstarszych i najznakomitszych rodów w Irlandii. Niegdyś udzielni panowie prowincji Bruin-Brefrne i Connaught – ich protoplastą miał być żyjący w VII stuleciu Feargin, piąty chrześcijański król Connaught – O'Rourke’owie z czasem rozdzielili się na kilka linii, z których główne dziedziczyły w Dromahaire, Brefrne i Meath. 
Po klęsce króla Jakuba w bitwie pod Boyne 1690, będąc tegoż króla zwolennikami, zmuszeni zostali do opuszczenia Irlandii i przenieśli się do Francji. Jedna gałąż osiadła na Łotwie. Założycielem nadbałtyckiej gałęzi rodu był Korneliusz O'Rourke, kapitan wojsk francuskich w XVIII stuleciu. Józef, syn Korneliusza, generał major wojsk rosyjskich, jako pierwszy ze swego rodu osiedlił się na Litwie, gdzie był właścicielem majątku Wsielub w dawnym województwie nowogrodzkim. O'Rourke’owie nie posiadali indygenatu Rzeczypospolitej, używali natomiast tytułu hrabiowskiego, którego potwierdzenie otrzymali w Cesarstwie Rosyjskim 24 XI 1848.
Herb — na złotej tarczy dwa lwy czarne, na szczycie tarczy korona królewska, w niej ramię w zbroi trzyma miecz wzniesiony do cięcia, nad nim napis „Victorious” (zwycięzca) i dewiza herbowa „Serviende guberno” (Służąc panuję). Dewizą rodu jest: „Simplices sed audaces” (Prosty, ale odważny). 

Genealogia
(osób: 50)

• AMELIA Izydora Józefa hr. O'Rourke (20 III 1867-po 1890), c. Michała i Anieli Bochwic; ur. Basin, zm. Wilno; m. Stanislaw Sienkiewicz (ok. 1860-1929).
 
bp Edward O'Rourke 
(1876-1943)

• JÓZEF Konstanty hr. O'Rourke (19 III 1869-28 IV 1917), s. Michała i Anieli Bochwic, właściciel dóbr Wsielub k/ Nowogródka; ur. Basin Nowogródzki, zm. Petersburg; ż. (9 IX 1897) Stefania Montwiłł h. Mogiła (1876-1950), c. Wincentego i Marii Downarowicz h. Przyjaciel; dzieci: Wincenty.

Źródła:
Kos. I 469-472; Urus.; Rootsweb.ancestry.com; Geni.com; Ostr. I 2403, 2404.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz