SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 19 lipca 2012

Obertyński

Obertyński h. Sas, jedna z najstarszych rodzin czerwonoruskich, nazwisko wzięła od swego odwiecznego dziedzictwa – wsi Obertyn w ziemi halickiej, słynnej z pogromu Wołochów przez hetmana Jana Tarnowskiego w 1531. Dobra te pozostawały w ich władaniu przypuszczalnie od XIV aż do XIX wieku. Wymieniani w aktach ziemskich i grodzkich halickich od początku XV stulecia – byli już wówczas wyznania katolickiego i używali polskich imion. Dowodzi to faktu, iż Obertyńscy należą do tych rodzin szlacheckich koronnych, które się osiedliły na Rusi Czerwonej, wkrótce po jej przyłączeniu do Korony przez Kazimierza Wielkiego (Kos.).
Obecnie najwięcej Obertyńskich mieszka w Polsce w powiatach i miastach – Kielce, Zielona Góra, Nowy Dwór Gdański i Gdynia
.
Genealogia
(osób: 135)

• KAZIMIERA Maksyma Aleksandra Obertyńska (28 V 1819-po 1852), c. Józefa i Anny Masłowskiej; zamieszkała w Kielcach; ur. Cisów, chrz. tamże 9 VI 1819, świadkowie i chrzestni: Kazimierz Tański, generał brygady wojsk polskich i Augustyn Higersberger z Warszawy, żonaty z Masłowską (Metrykalia Katolickie, Cisów); m. (p. 1852) NI. Rajnchold (ok. 1810-po 1852).

• WACŁAW Obertyński (1790-1875), s. Feliksa i Pelagii Zakaszewskiej, ziemianin, członek Stanów galicyjskich ok. 1840; właściciel dóbr Leszkowo in. Leszczkowo, Sawczyn i inne w Galicji; ż. Aniela Radziejowska (ok. 1800-po 1830); dzieci: Władysław, Juliusz, Emma.

Źródła: Kos. II 397-403; Urus. XII 211-212; Moikrewni.pl.

1 komentarz: