SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 13 marca 2012

Owsiany

Owsiany h. Ostoja vel Ostoja-Owsiany, rodzina wywodząca się z ziemi łęczyckiej. Wyszli zapewne ze wsi Wola Owsiana k/ Oporowa w dawnym pow. orłowskim, która należała do nich w pierwszej połowie XVI stulecia. Są być może jednego pochodzenia z Chrostowskimi z Chrostowa w pow. kaliskim i Szyszkowskimi z Szyszkowa w ziemi wieluńskiej. Jedna linia w XVII wieku osiedliła się na Litwie, w woj. nowogrodzkim, głównie jednak w pow. wołkowyskim. Kilku z nich sprawowało wysokie urzędy ziemskie w tym powiecie.
Z tej rodziny: Daniel, podsędek wołkowyski w XVII wieku. Jan, kanonik smoleński, proboszcz tołoczyński 1671.
Jan Leon, podstoli wołkowyski 1674, podkomorzy wołkowyski 1709, poseł na sejm, elektor z pow. wołkowyskiego 1674, a z woj. nowogrodzkiego 1697. Aleksander, miecznik wołkowyski 1710. Władysław, podstoli wołkowyski, podpisał elekcję 1764 z pow. wołkowyskiego.
Były też inne rodziny tego nazwiska. Na Mazowszu, w pow. sochaczew- skim, mieszkali Owsiani herbu Rawicz.
Niektórzy od dóbr Orłów w pow. orłowskim przyjmowali nazwisko Orłowski (AGZ Kalisz). Jedna gałąź Owsianych przeniosła się w XVI wieku na Podlasie. Ci przeszli do herbu Rola.
Genealogia
(osób: 78)

• BARBARA Owsiana (1791-po 1821), c. Ludwika i Anny Nieszkowskiej; ur. prawd. we wsi Nadziejewo w pow. średzkim, parafia Mądre (MK Mądre); m. (17 X 1821 Nadziejewo) Franciszek Zakobylski vel Zakobielski (1781-po 1821), wdowiec, kontroler z miasta Środy; świadkami na ślubie byli Feliks Zakobielski, dziedzic wsi Podgórze k/ Torunia i Wojciech Malinowski, konserwator hipoteki depozytowej poznańskiej z żoną Teresą z Rulewiczów.

Ryszard Ostoja-Owsiany
(1880-1956)

• RYSZARD Ostoja-Owsiany (14 III 1880-27 XII 1956), s. Edwarda i Julii Urbanowicz, urzędnik państwowy, społecznik, orędownik spraw kresowych na Pomorzu; w 1916 wstąpił do POW Okręg XI w Wilnie, został zaprzysiężony i pod ps. Kłos współdziałał z oddziałami lotnymi POW w powiatach święciańskim, oszmiańskim i nowogródzkim; w 1919 został urzędnikiem w starostwie nowogródzkim; w 1920 ewakuowany przed inwazją bolszewicką, osiadł w Toruniu, gdzie pracował w różnych wydziałach urzędu woj. pomorskiego 1920-1926; inicjator, organizator i prezes powstałego w Toruniu 18 XII 1920 Komitetu Wileńskiego, organizującego wsparcie dla plebiscytu na Litwie Środkowej i wyborów do Sejmu wileńskiego; po plebiscycie na bazie Komitetu powołano Stowarzyszenie Polaków z Kresów Wschodnich w Toruniu, którego był organizatorem i czynnym członkiem zarządu; w latach 1926-1939 pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie; po wojnie mieszkał w Zielonej Górze, Gliwicach i w Kartuzach; odznaczony Medalem Niepodległości, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości (Toruński Słownik Biograficzny 2010, T. 6); ur. w majątku Izabelin, pow. Nowogródek, zm. Kobysewo, parafia Kartuzy, poch. na cm. katolickim w Kartuzach kw. G-I-8; ż. (1899) Amelia Lewszecka h. Jastrzębiec (27 III 1877-11 VIII 1952); ur. Nowogródek, zm. Gliwice; dzieci: Stanisława, Wanda, Edward, Regina, Janina, Helena.

Źródła: Dw. Teki; Nies. VII 211-212; Urus. XIII 134-135; Informacje rodziny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz