SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 26 marca 2012

Meysztowicz

Meysztowicz h. Rawicz, v. Mejsztowicz, rodzina osiedlona na Żmudzi i w pow. kowieńskim. Za jej protoplastę uważać można Jana Mejsztowicza, w 1602 dziedzica części Mejsztowicz i dóbr Użusola położonych w pow. kowieńskim, posła i elektora w 1633 z woj. trockiego. Do Mejsztowiczów należały ponadto Kołmiany, Kulwa, Djakiszki, Podlewszczyzna w pow. kowieńskim, Pojoście, Czarne, Poławeń, Bondynia, Dębów, Ludyn w pow. upickim. Z nich: Józef, cześnik i sędzia ziemski kowieński. Dawid, kanonik inflancki. Adam, deputat na Trybunał litewski 1786, sędzia ziemski kowieński 1795. Aleksander (1863-1943), polityk konserwatywny, członek rosyjskiej Rady Państwa 1909-1917, poseł do Dumy 1914; minister sprawiedliwości RP 2 X 1926-22 XII 1928.

• MICHAŁ Meysztowicz (8 X 1797-30 III 1848), s. Mateusza i Racheli Truskowskiej, marszałek szlachty powiatu kowieńskiego; ukończył studia na Uniwersytecie Wileńskim; obrany prezesem sądów granicznych apelacyjnych powiatu upickiego, a w 1835 marszałkiem szlachty powiatu kowieńskiego; dziedzic po ojcu dóbr Pojoście, Dębów, Ludyn w pow. upickim, Użusola i Kołmiany w pow. kowieńskim; za żoną w posagu otrzymał dobra Mejszty; ż. Paulina Wawrzecka h. Rola (ok. 1790-po 1819), c. Józefa ze Skrzetuszewa, generała wojsk polskich i Aleksandry bar. Szretter; dzieci: Edward, Szymon, Rachela, Zofia, Maria.

• MARIA Aleksandra Meysztowicz z Pojościa (1896-1989), c. Aleksandra i Zofii Kossakowskiej; m. (p. 1922) Tadeusz bar. Bystram z Radlina h. Tarnawa (1886-1935); dzieci: Aleksander Tadeusz (1923-2001), Eugeniusz Tomasz (1929-1995) – bar. Bystramowie.

Źródło: Żych. III 131-134.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz