SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 26 lutego 2012

Somkowicz

Somkowicz h. Sas (odm.), v. Dziemianowicz-Somkowicz, rodzina litewska, od wieków osiadła w pow. oszmiańskim, używająca przydomku Dziemianowicz. Somkowiczowie zostali wylegitymowani ze szlachectwa przed deputacją wywodową guberni mińskiej 1833, uzyskując potwierdzenie z departamentu Heroldii 1842, 1843 i 1853. Pierwszym z nich, wymienionym w aktach grodzkich był Aleksander, któremu za zasługi król Zygmunt III nadał w 1587 osadę ziemską zwaną Krepniatczyzna, położoną w pow. bracławskim. Odmiana w herbie — w koronie pięć piór strusich zamiast ogona pawiego, przebitych strzałą z lewej strony tarczy w prawą.

• FILEMON Somkowicz (ok. 1680-po 1723), s. Fabiana i NI. Werenkównej, cześnik oszmiański 1723; ż. NN. (ur. ok. 1690); dzieci: Leon Jan, Tymoteusz.


Źródło: Żych. III 254-256.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz