SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 24 stycznia 2012

Girtler

Girtler vel Gürtler, rodziny z tym nazwiskiem wywodzą się z terenu Austrii i Niemiec. Protoplasta jednej linii polskiej, Jan Ewangelista Girtler, przybył do Krakowa z miejscowości Storzing w Tyrolu ok. 1748 i zamieszkał u swego wuja Józefa Antoniego Hallera. Z nich: Sebastian (1767-1833), lekarz, profesor Uniwersytetu Krakowskiego, w latach 1818 i 1822 dziekan wydziału lekarskiego, od 1820 zastępca rektora, w latach 1826-1831 rektor i prezes Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Obecnie Girtlerowie zamieszkują w Polsce w 30 różnych powiatach i miastach. Najwięcej osób noszących to nazwisko mieszka w Gołdapi, Warszawie, Bielsku-Białej, Garwolinie, Drawsku Pomorskim, Prudniku, Piotrkowie Trybunalskim, Toruniu, Inowrocławiu i Olecku.
Genealogia
(osób: 30)

• BOLESŁAW Julian Girtler (1845-1914), s. Kazimierza i Eleonory Janowskiej, dzierżawca dóbr Kalina Mała w Krakowskiem 1870-1884; dzierżawę tę przejął od ojca, następnie objął posadę w administracji młyna w Krzesławicach; ż. (1869) Dorota Wysocka (1848-1911), c. Floriana z Hrehorowa i Wandy Szopowicz; dzieci: Wanda, Eleonora, Kazimierz.

• JÓZEFA Girtler (1795-1822), c. Józefa i Eleonory Wolman; m. (1813) Karol Mazaraki h. Newlin (1782-1841), s. Stanisława i Anny Bielskiej, dzierżawca dóbr Sielec, Więckowic, Kowali i Hebdowa w Krakowskiem, właściciel dużej stadniny koni; fundator kaplicy familijnej w kościele NMPanny w Krakowie (kaplica Św. Wawrzyńca); 2v. żonaty z Julią Dworakowską.

Źródła: Kazimierz Girtler, Pamiętniki z lat 1832-1857, Kraków 1971; Moikrewni; SBTP.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz