SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 14 stycznia 2012

Dębski

Dębski h. Prawdzic, v. Dembski, rodzina małopolska, wymieniona przez Paprockiego w 1584. Jej rodzinnym gniazdem była wieś Dębska Wola w woj. krakowskim. W połowie XVI wieku przenieśli się w Płockie, gdzie nabywszy dobra ziemskie, założyli osadę Dębsk. Pierwszym znanym Dębskim w woj. płockim jest Paweł, poborca generalny woj. płockiego 1550, dziedzic na Dębsku w dawnej ziemi zawkrzeńskiej, dzisiaj pow. mławskim. Dębscy byli właścicielami m. in. dóbr Bolewo i Sławogóra w pow. mławskim, Humięcin i Marchwat w ziemi ciechanowskiej, Opatowiec w ziemi bielskiej.

• APOLINARY Dębski (1799-31 XII 1877), s. Feliksa i NI. Trzcińskiej, leśnik, urzędnik, ziemianin; początkowo nadleśny leśnictwa rządowego Augustów, później inspektor objazdowy wszystkich leśnictw rządowych w gubernii augustowskiej; mieszkał w Białobrzegach k/ Augustowa; po śmierci żony nabył w 1849 dobra Przybojewo w dawnej ziemi wyszogrodzkiej; ż. Róża Haberman (ok. 1800-p. 1849), c. sędziego pokoju powiatu mariampolskiego; dzieci: Bronisław, Mieczysław, Wacław, Władysława, Walentyna.

Źródła: Nies.; Żych. II 64-74.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz