SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 22 grudnia 2011

Sypniewski

Sypniewski h. Odrowąż, v. Runge-Sypniewski, wywodzą się ze wsi Sypniewo w pow. nakielskim, należącej do starostwa nakielskiego.
Za protoplastę rodu uważać można Jakuba de Dźwierzno, zwanego Runga, wymienionego w aktach 1467, który posiadał sołectwo w Sypniewie (AGZ Nakło). Zdaniem Żychlińskiego, używany przydomek świadczyć może o ich pochodzeniu od znanej śląskiej rodziny Runge, która później rozgałęziła sie w Brandenburgii, na Pomorzu i w Prusach.
W XIV i XV wieku posiadali w Prusach Zachodnich wieś Dźwierzno in. Dziewierzno, Dźwierczno (Dreidorf), od której pisali się też Dźwierzyńskimi vel Dźwierczyńskimi, oraz Sypniewo i Güntergost? w pow. złoczowskim (Żych.). Żyjący na początku XVI wieku Jakub Sypniewski, żonaty był z
Ćwiklińską herbu Nałęcz. W 1540 inny Jakub sprzedaje całą wieś Sypniewo w pow. nakielskim synowi swemu Wojciechowi za 1.000 grzywien (AGZ Nakło). Z czasem Sypniewscy rozdzielili się na kilka gałęzi, które osiedliły się m. in. na Litwie, w woj. brześciańskim, w Prusach Zachodnich, na dobrach Żmijewo k/ Brodnicy, w Podgórzu i innych częściach dawnej Rzeczypospolitej. 
Genealogia
(osób: 141)

Felicjan Sypniewski 
(1822-1877)

• FELICJAN Stanisław Sypniewski (24 I 1822-1877), s. Stanisława i 2ż. Anny Barbary Powelskiej, przyrodnik, botanik, twórca polskiej algologii, rolnik, działacz społeczny; swoje cenne zbiory zapisał Akademii Umiejętności w Krakowie; właściciel dóbr Piotrowo i Koninek w pow. poznańskim; ur. i zm. w majątku rodzinnym Piotrowo k/ Poznania (WSB; MK Bagrowo); 1ż. (22 VI 1849 Bagrowo) Marianna Waleria Dobrogojska h. Grabie (1829-4 VII 1850), c. Józefa i Michaliny Nieżychowskiej, dziedziców Bagrowa; zm. w Piotrowie (połóg), poch. w Głuszynie (Metrykalia Katolickie, Głuszyna); dzieci: Józef; 2ż. (p. 1866) Walentyna Radońska h. Jasieńczyk (1837-30 VII 1903), c. Józefa i Ludwiki Kierskiej h. Jastrzębiec; zm. w Poznaniu, poch. w Głuszynie k/ Poznania, gr. rodz. (Dz. Poznański: nekrolog); dzieci: Teodor, Franciszek, Karol, Emilia.

• HELENA Sypniewska (1845-9 X 1916), c. Maksymiliana i Anieli Griesinger; zm. w Poznaniu, poch. tamże; pozostawiła dzieci i wnuki zamieszkałe Poznań-Skrzydłów (Dz. Poznański: nekrolog); m. (28 IX 1871 Ludomy) Władysław Stanisław Siemiątkowski h. Jastrzębiec (1843-p. 1916), s. Franciszka i Albertyny NN.

Źródła: Dw. Teki; Żych. II 318-319.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz