SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 11 października 2011

Dziećmiarowski

Dziećmiarowski h. Białynia (in. Bielina, Bylina) v. Dzieczmiarowski, Dzieczmarowski, Dziećmierowski, Dziećmirowski, pochodzą zapewne ze wsi Dziećmiarowo in. Dziećmierowo w pow. pyzdrskim. Posiadacze tejże wsi prowadzili w XV wieku spory o wieś Bylin, co nasuwa przypuszczenie, że byli oni herbu Bylina in. Białynia.
Używanie przez niektórych Dziećmiarowskich przydomku Bolesta wskazywałoby na ich przynależność do herbu Jastrzębiec.

Źródła: Dw. Teki; Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w Sredniowieczu (edycja elektroniczna).

Dziećmiarowski h. Nałęcz, v. Dzieczmiarowski, Dzieczmarowski, Dziećmierowski, Dziećmirowski, pochodzą zapewne ze wsi Dziećmiarowice i Dziećmiarki w pow. gnieźnieńskim, na obu dziedziczyli w XVI wieku. Wśród dziedziców tych wsi w XV i XVI wieku mogła być szlachta różnych herbów. Wojciech Dziećmiarowski zw. Glicza, dziedzic części wsi Wielkie Dziećmiarowice w pow. gnieżnieńskim w 1534. Andrzej Dzieczmarowski, dziedzic na ½ części wsi Małe Dzieczmarki w pow. gnieżnieńskim 1531 (AGZ Gniezno). Prawdopodobnie gałąź tych samych Dziećmiarowskich, która wcześniej utraciła szlachectwo, otrzymała powtórną nobilitację w 1590 z herbem Nałęcz.

Źródła: Dw. Teki; Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w Sredniowieczu (edycja elektroniczna).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz