SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 8 października 2011

Ćwikliński

Ćwikliński v. Czwikliński, nazwisko różnych zapewne rodzin, wywodzących się ze wsi Ćwiklin in. Czwiklin Duży i Mały (Ćwiklinek) k/ Sąchocina, leżących na Mazowszu, w pow. płońskim, parafia Sarbiewo. W herbarzach Bonieckiego i Uruskiego wymienia się jedynie Ćwiklińskich herbu Prawdzic, jednakże, mogła dziedziczyć tam również szlachta innych herbów.
Ćwiklińscy różni.
Genealogia
(osób: 650)
Ćwikliński h. Nałęcz v. Nałęcz-Ćwikliński, Czwikliński, Cwikliński, rodzina wywodząca się najpewniej z Mazowsza, być może ze wsi Ćwiklin in. Czwiklin Duży i Mały (Ćwiklinek) w pow. płońskim, tych samych z których pochodzą Ćwiklińscy herbu Prawdzic.
Jedna linia zamieszkiwała w XIX i XX wieku w ziemi lwowskiej – we Lwowie, Brodach, Starym Siole, Białokiernicy. Z nich: Zefiryn (1835-1891), uczestnik powstania styczniowego 1863; po upadku powstania przeniósł się z zaboru rosyjskiego do Galicji. – Seweryn (1863-1945), burmistrz w Horodence w woj. stanisławowskim.

Genealogia
(osób: 23)

• FELIKS Nikodem Ćwikliński (30 V 1865-6 X 1918), s. Zefiryna i Julianny Zarzyckiej, urzędnik Urzędu Skarbowego w Brodach na Kresach; członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Brodach od 1907, od 1912 członek jego zarządu; ur. w Białokiernicy, zm. we Lwowie, poch. na cm. w Kulparkowie; ż. (2 II 1892 Kolbuszowa) Helena Romańska (6 VII 1871-2 IV 1937), c. Michała Wacława i Bronisławy Piątkowskiej; ur. w Spryni w woj. lwowskim, zm. w Sandomierzu, poch. na Cm. Katedralnym; dzieci: Maria, Janina, Artur, Irena.

• IRENA Julia Ćwiklińska (30 VII 1902-4 XII 1996), c. Feliksa Nikodema i Heleny Romańskiej, żołnierz Armii Krajowej, odznaczona wieloma orderami; absolwentka Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Brodach 1920; prowadziła w Sandomierzu własną jadłodajnię 1938-1949, kierowniczka zakładów gastronomicznych Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Pomoc Bratnia” w Sandomierzu 1950-1965; członkini Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Tarnobrzegu od 10 II 1989; ur. w Pilźnie k/ Tarnowa, zm. w Sandomierzu, poch. na Cm. Katedralnym; m. (11 VII 1920 Lwów, św. Andrzeja; rozwiedzeni 1934) Zdzisław Bronisław Pfeiffer (15 XII 1896-24 IX 1954), s. Bronisława i Leontyny Bucmaniuk, oficer Wojska Polskiego, obrońca Lwowa, naczelnik stacji kolejowej w Barszczowicach k/ Lwowa; dzieci: Tadeusz Pfeiffer.

Źródła: Materiały genealogiczne Andrzeja Ludomiła Pfeiffera; Bon. III 235; Urus. II 336.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz