SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 26 lipca 2011

Dziurzyński

Dziurzyński, rodzina wywodząca się z Małopolski. W XIX wieku mieszkali w różnych częściach kraju m. in. w ówczesnej Galicji, Lwowie, Krakowie, Warszawie. Z nich: Franciszek (ur. ok. 1850), radca Izby Skarbowej we Lwowie. Eugeniusz (1884-1962), prezes Prokuratorii Generalnej w Warszawie. Kazimierz Józef (1891-1940), pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, więzień obozu w Kozielsku, zamordowany przez rosyjskie NKWD w Katyniu.
Genealogia
(osób: 24)

• FRANCISZEK Dziurzyński (ok. 1850-po 1900), inspektor podatkowy w starostwie w Husiatynie i Stani-sławowie, kierownik działu w Krajowej Dyrekcji Skarbu we Lwowie, następnie radca skarbowy w Oddziale Podatków w starostwie w Kołomyi i radca Izby Skarbowej we Lwowie; ż. (2 VI 1883) Paulina Kunachowicz (1865-1934), c. Bolesława i Heleny Kadłubowskiej; 2v. żona Zenona Frydmana, lekarza w Gorlicach; dzieci: Eugeniusz, Zygmunt, Stanisław, Helena, Zofia.

• ZOFIA Dziurzyńska (1886-1979), c. Franciszka i Pauliny Kunachowicz, artystka malarka; m. (1916) Stefan Rosiński (1888-1964), s. Marcelego i NN., ekonomista, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, Akademii Handlowej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu.

Źródła: Helena z Kadłubowskich Kunachowiczowa, Dziennik z lat 1856-1860 [w:] Kapitan i Dwie Panny. Krakowskie Pamiętniki z XIX wieku, Kraków 1980; Karolina Grodziska-Ożóg, Cmentarz Rakowicki w Krakowie, Kraków-Wrocław 1983.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz