SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 21 czerwca 2011

Żołądź

Żołądź h. Syrokomla (in. Abdank odm.), v. Żołędź, rodzina litewska, pisząca się z Uhlicz. Jej gałąź, dziedzicząca w ziemi halickiej, na Rusi Czerwonej, wymieniana jest już przez Paprockiego (1584). Dziedziczyła na początku XVI wieku na Podstarzyniu w powiecie oszmiańskim, który posiadała bez przerwy aż do końca XIX stulecia. Żołądziowie byli właścicielami dóbr Szarkowszczyzna w pow. zawilejskim, a w XVIII wieku starostwa manciuńskiego, położonego w woj. trockim. Rodzina ta została zapisana przez deputację wywodową szlachecką gubernii mińskiej 22 I 1826 do VI księgi rodowodowej, co 26 IV 1835 zatwierdziła Heroldia w Petersburgu.
Genealogia
(osób: 56)

• JAN z Uhlicz Żołądź (ok. 1740-po 1780), s. Jacka i Konstancji Gąsiewicz, mostowniczy oszmiański; właściciel Szarkowszczyzny w pow. zawilejskim, którą nabył 29 IV 1780 od Joachima i Leona Gedrojciów, chorążyców wendeńskich, synów Stanisława, za sumę 12,500 złp.; ż. Felicja Chrzczonowicz h. Trzaska (ur. ok. 1750); dzieci: Mikołaj, Michał, Justyn, Wincenty, Józef.

Źródła: Żych. XXII 142-146.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz