SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 2 maja 2011

Rosochacki

Rosochacki h. Prus III, na Mazowszu, Podlasiu, Podolu i Litwie, rodzina przeważnie drobnoszlachecka. Wymieniana w aktach urzędowych nurskich, łomżyńskich i wiskich od XV wieku. Wzięli nazwisko od majątku Rosochate w ziemi nurskiej obecnie w powiecie wysokomazowieckim, gmina Czyżew Osada – który w 1714 r. sprzedał Kuczyńskim, Stanisław Rosochacki, lecz następnie wróciły do rodziny i pozostawały w jej ręku aż do XX wieku. Jedna gałąź osiedliła się na Podlasiu już w XV stuleciu, skąd przeszła dalej na Litwę. Według Metryki Litewskiej z 1525 r. ci Rosochaccy, ziemianie drohiccy, winni byli dostawiać dwóch zbrojnych konnych na potrzeby wojenne. Rosochaccy zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1852 r., w guberni grodzieńskiej przed 1830 – niektórzy z herbem Prus I.
Genealogia
(osób: 30)


• ANTONI Rosochacki (13 VI 1808-po 1843), s. Marcina i Joanny Święckiej, dziedzic cząstkowy we wsi Rosochate Kościelne w ziemi nurskiej; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1843; ur. Rosochate Kościelne (MK Rosochate Kościelne); ż. (19 V 1828 Rosochate Kościelne) Krystyna Tarnowska (ok. 1810-po 1833); dzieci: Józefa, Teofila.

• TEOFILA Rosochacka (1833-po 1851), c. Antoniego i Krystyny Tarnowskiej; ur. Rosochate Kościelne (MK Rosochate Kościelne); m. (11 II 1851 Rosochate Kościelne) Wiktor Adam Jaźwiński (ok. 1820-po 1851).


Źródła: Urus. XV 257; Nies.; Metrykalia katolickie, parafia Rosochate Kościelne, pow. wysokomazowiecki, gmina Czyżew-Osada.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz