SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 19 kwietnia 2011

Pióro

Pióro h. Bończa v. Bończa-Pióro, stara i licznie rozrodzona rodzina mazowiecka, wymieniona w aktach już w 1377. W XVI stuleciu niektórzy z nich osiedlili się na Podlasiu, gdzie w latach 1552-1580 dziedziczyli we wsi Pióry-Pytki w pow. łukowskim, parafia Zbuczyn.
Z Podlasia przeszli na Litwę i na Ruś Białą, a inni zamieszkali w Małopolsce. Jedna gałąź osiedliła się w woj. bełskim. Podpisali elekcje – Augusta II w 1697 z woj. podlaskim, z ziemią mielnicką, ks. żmudzkim i woj. kaliskim; Augusta III w 1733 z ks. żmudzkim, woj. podlaskim, wileńskim, trockim; Stanisława Augusta w 1764 z woj. witebskim. Przedstawiciele tej rodziny wylegitymowali się ze szlachectwa w Galicji zachodniej 1804 i 1805, w gub. kijowskiej 1816, w gub. kowieńskiej 1856.


• ADAM Pióro (ok. 1710-po 1780), s. Jana i NN., właściciel części wsi Kadlnia w parafii Hadynów 1780; ż. (p. 1739) Marianna Słonkowska (ok. 1710-po 1740; dzieci: Antoni.

Źródła: Krzep.; Nies.; Urus. XIV 23-24.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz