SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 27 lutego 2011

Łychowski

Łychowski h. Jasieńczyk, często pisani Lichowski, wywodzą się ze wsi Łychów in. Lichów w ziemi czerskiej (Bon.). Inne opracowania podają, że ich wsią gniazdową był Łychów Szlachecki i Łychowska Wola w pow. urzędowskim, woj. lubelskim, parafia Rzeczyca (Krzep.). Wymieniani w aktach urzędowych już w latach 1415-1427. Od XVI wieku są w ziemi bełskiej, halickiej, lwowskiej, następnie na Wołyniu.

• JAN Łychowski (ok. 1610-1652), s. Jakuba i Katarzyny Jordanowskiej, łowczyc halicki, rotmistrz królewski, podstoli 1643, chorąży 1649, podkomorzy bełski 1650; poseł na sejm, elektor Władysława IV z ziemi bełskiej, wyznaczony członkiem komisji do granic z Węgrami 1647, podpisał konfirmację praw 1649, dziedzic Rawy Ruskiej; ż. Anna Wozuczyńska h. Godziemba (ok. 1610-ok. 1680); dzieci: Katarzyna, Joanna, Aleksandra, Barbara.

Źródła: Bon. XVI 165-172; Krzep. Mał.; Nies.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz