SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 30 stycznia 2011

Łysakowski

Łysakowski h. Jastrzębiec (in. Boleścic), z Łysakowa w ziemi bielskiej, woj. płockim. Mikołaj i Stanisław z Łysakowa, wymienieni w przywileju danym w 1408 Boleścicom przez ks. mazowieckiego Ziemowita. Już w czasach Niesieckiego uważano, że są jednego pochodzenia Łysakowskimi herbu Lubicz (Nies.). Byli właścicielami m. in. Łysakowa, Janczewa, Włoczewa i Benisławia w pow. płockim, Strzeszewa w płońskim, Umięcina Retki w ciechanowskim. Podpisali z województwem płockim elekcję Jana III w 1674. Wylegitymowali się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1848-1862.

• IGNACY Łysakowski (ur. ok. 1800), s. Szymona i Magdaleny Matuszewskiej; ż. (ok. 1830) Tekla Kędzierska; dzieci: Ignacy, Paweł, Adam.

Źródło: Bon. XVI 180-181.

Łysakowski h. Leliwa, pisali się z Łysakowa, a ich wsie gniazdowe to Łysaków i Łysakówek w dawnym pow. pilzneńskim, parafia Czermin. Dziedziczyli tam już w XIV wieku. Piotr z Łysakowa świadczył w 1386 plebanowi z Beszowej. Z czasem przenieśli się na Ruś Czerwoną, gdzie osiedlili się głównie w ziemi przemyskiej. Dziedziczyli m. in. na Manastyrzu, Szczytnej, wójtostwie w Pawiowym Siole, Pełkiniach, Kruhelu, Dobaniowicach, Zasławiu, Gorzyczanach, Domahościskach, Hubieszczynie, połowie wójtostwa w Wiszni.
Z nich: Paweł, podstarości lwowski 1467-1479, wojski przemyski 1486-1499. Jan, podstarości lwowski 1465-1467, komornik graniczny przemyski 1472-1484. Bartłomiej, miecznik przemyski 1544. Adam, pisarz ziemski sanocki 1686. Zdaje się, że Łysakowscy byli jednego pochodzenia z Żurowskimi z Żurowic.
 

Źródła: Bon. XVI 181-184; Krzep. Mał.; Papr. 481.

Łysakowski h. Lubicz, z Łysakowa w ziemi ciechanowskiej, w dawnym pow. przasnyskim. Dziedziczyli m. in. na Łysakowie, Gostkowie i Szemplinie Krzywym w pow. przasnyskim, Mierzanowie i Strzelni w ciechanowskim, Krzeczkowie w nurskim, Krzywonosie w mławskim, Gródku i Teptuchowie w horodelskim, Uściługu, Wierboji, Hnojnie, Rudkach, Błażeninie, Mobilnie we włodzimierskim.
Łysakowscy herbu Lubicz podpisali z ziemią nurską elekcję Władysława IV w 1632 i Jana Kazimierza w 1648, z woj. krakowskim Michała Wiśniowieckiego w 1669, z ziemię łomżyńską Augusta II w 1697, z woj. lubelskim Stanisława Leszczyńskiego.
Z nich: Jakub z Łysakowa, dzielny wojownik przeciw Krzyżakom, starosta 1452, podsędek ciechanowski 1458-1472, podkomorzy łomżyński 1473-1490, otrzymał w 1482 prawo chełmińskie dla Łysakowa i podzielił dobrami synów swoich w 1486. Mikołaj, poborca chełmski i bełski 1543-1552, stolnik czerski, podsędek bełski 1557, kasztelan lubaczowski 1567-1570, chełmski 1572.
 

Źródła: Bon. XVI 184-188; Nies.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz