SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 23 stycznia 2011

Czaplicki

Czaplicki h. Kotwicz, rodzina wielkopolska, pisała się z Czapel, a wyszła być może ze wsi Czaple w pow. gnieźnieńskim. Rodzielili się na kilka linii, z których część pozostała w Wielkopolsce, a inne osiedliły się na Kujawach, Litwie, Wołyniu i Ukrainie.

• MARCIN Stanisław z Czapel Czaplicki (ok. 1620-po 1676), s. Filipa i NN., cześnik inowrocławski, rezygnował z urzędu 1640; wspólnie z żoną Marianną z Grodzickich, otrzymali konsens królewski na wykupienie z rąk Brudzińskich dóbr król. Łagiewniki w pow. gnieźnieńskim 1650; dziedzic dóbr Stanimino i Wola Stanomska w pow. inowrocławskim, oraz Targowa Górka w pow. pyzdrskim 1676; ż. (ok. 1649) Marianna Grodzicka v. Grodziecka (ok. 1630-po 1650), c. Samuela i Anny Kembłowskiej.
 

Źródła: Bon. III 267; Dw. Teki; Nies. III 172; Urus. II 357.


Czaplicki h. Lubicz, licznie rozrodzona rodzina mazowiecka, pisząca się z Czaplic (de Czaplice). Jej wsią gniazdową są Czaplice w ziemi ciechanowskiej, w dawnym pow. przasnyskim, parafia Krzynowłoga Wielka. Akta łomżyńskie z XV wieku wymieniają Mroczka z Czaplic 1436, Marcina z Czaplic 1440, oraz Andrzeja z Czaplic i syna jego Józefa 1498. Z licznych linii tego rodu, jedna osiedliwszy się w XV wieku na Podlasiu, założyła kilka osad z nazwą Czaple, od których brała miano Czapla, a jeszcze w XVI stuleciu nazwisko Czaplski.
Genealogia
(osób: 209)

• FILIP Leopold Czaplicki (ur. 10 XI 1819), s. Filipa Jakuba i Karoliny Bonin-Sławianowskiej, dziedzic dóbr Łapczyna Wola w pow. koneckim; ur. Łapczyna Wola; ż. Florentyna (Flora) Kamocka h. Jelita (1826-1863), c. Antoniego i Karoliny Antoniny Rogawskiej h. Rola; dzieci: Maria, Helena, Łucja, Leopold.

• KAMILA Czaplicka (1807-1899), c. Kazimierza i Anny Puszet; m. (ok. 1830) Adam Tomasz Linowski h. Pomian (1795-1871), s. Jana Antoniego i Magdaleny Ślaskiej h. Grzymała, uczestnik powstania listopadowego, kapitan wojsk polskich w 1831.

Źródła: Bon. III 267-269; Dw. Teki; Nies. III 172; Urus. II 357-359.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz