SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 25 listopada 2010

Umiastowski

Umiastowski h. Roch III (in. Pierzchała), rodzina mazowiecka, pochodząca od średniowiecznego rodu rycerskiego Pierzchałów. Przyjęła nazwisko od dóbr Umiastowa k/ Warszawy, na których zostali osadzeni przez książąt mazowieckich. Są jednego pochodzenia z Łąckimi, Przeździeckimi i Łuszczewskimi. Znanym historycznie protoplastą rodu Pierzchałów jest hrabia (comes) Rościsław Pierzchała, hetman mazowiecki, starosta płocki, doradca księcia mazowieckiego Konrada III, dowódca wyprawy na Jaćwież 1238. 
Umiastowscy rozdzielili się na kilka gałęzi. Gałąź inflancka nosiła przydomek von Nandelstädt. Jedna linia otrzymał nadanie tytułu hrabiowskiego 1882, lecz zgasła bezpotomnie. Niektórzy z nich zaprzestali używania nazwiska Umiastowski, mieszkając w Niemczech, Szwecji i Finlandii pod nazwiskiem von Nandelstädt.
Genealogia
(osób: 205)
Jan Kazimierz Umiastowski
(ok. 1600-1659)

• BRONISŁAW Umiastowski von Nandelstädt (1854-po 1893), s. Emila i Stanisławy Świąteckiej, ziemianin, działacz społeczny i narodowy; oficer wojsk rosyjskich, radny miasta Wilna, współzałożyciel Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, jego pierwszy kwestor, sędzia i wiceprezes Związku Ziemian; ż. (p. 1890) Helena Salmonowicz h. Orla in. Szaszor (ok. 1870-po 1893), c. Zygmunta i Konstancji Gromadzkiej h. Oksza; dzieci: Krystyna, Jadwiga, Aleksandra.

• EMILIA Klementyna Umiastowska von Nandelstädt (7 XII 1897-22 IX 1984), c. Mariana i Marii Narzymskiej; m. (p. 1918) Marian Wacław Ciemniewski h. Prawdzic (1882-1959), s. Adama i Teresy Roszkowskiej; dzieci: Maria (1918-1937), Anna (1919-1982), Andrzej (1920-1995) – Ciemniewscy.

Źródła: Kos. V 547-551; Nies.; Żych. XXXI 71-72.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz