SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 4 września 2010

Zyżniewski

Zyżniewski h. Białynia v. Żyżniewski, Żyźniewski, rodzina litewska, wywodząca się ze wsi Zyżniewo w pow. oszmiańskim, parafia Dołhinów, później osiedliła się również w woj. mińskim, połockim i witebskim. Przez długi czas byli właścicielami dóbr Olpienie w pow. pińskim. Posiadali m.in. dobra Uzły i Jotohowczyzna w pow. oszmiańskim, Stajki i Swietoje Oziero w pow. orszańskim. Przez pewien czas należało do nich starostwo starodubowskie. — Z nich: Krzysztof, cywun trocki 1581; Jan, szambelan królewski.

• ADAM Zyżniewski, właściciel dóbr dziedzicznych Wołki; 1ż. Regina Polańska; dzieci: Jan; 2ż. Teodora Bociowicz; dzieci: Władysław, Piotr, Tadeusz, Wincenty. 


Źródło: Nies. XI 507-508.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz