SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 12 lipca 2010

Sobański

Sobański h. Junosza, licznie rozrodzona rodzina mazowiecka, biorąca nazwisko od wsi Sobanie i Sobanice w ziemi wyszogrodzkiej i ciechanowskiej. Są jednego pochodzenia z Bielińskimi, Borukowskimi i Gostkowskimi herbu Junosza. Już w XV stuleciu Sobańscy rozdzielili się na dwie linie: ciechanowską (starszą) i wyszogrodzką (młodszą), przy czym ta druga używała przydomku Ścibor. Jedna gałąź Ścibor Sobańskich osiedliła się na Pomorzu, inna na Wołyniu i Podolu. Z tej rodziny – Feliks, założyciel hrabiowskiej linii Sobańskich, otrzymał dziedziczny tytuł hrabiowski od papieża Leona XIII w 1880 r.
Genealogia
(osób: 158)

• EUFROZYNA Maria Sobańska (1856-1918), c. Stanisława i Tekli Eufrozyny Tyszkiewicz; m. (11 VII 1876 Odessa) Wiktor hr. Czarnecki h. Prus III (ok. 1850-po 1880), doktor prawa, właściciel dóbr Gogolewo i Niepart w pow. krobskim w Poznańskiem.

• MICHAŁ Sobański (1755-1832), s. Kajetana i 2ż. Anny Petroneli Soleckiej, podczaszy i stolnik winnicki, poseł na Sejm 4-letni, prezes Izby Edukacyjnej Wołyńskiej, założyciel Towarzystwa Żeglugi Czarnomorskiej; dziedzic dóbr Obodówka w pow. olgopolskim; ż. (30 XII 1790) Wiktoria Orłowska (ok. 1770-1852), c. Andrzeja, sędziego podolskiego, starosty ostrogskiego, i Agnieszki Komorowskiej; dzieci: Michalina, Idalia, Ludwik, Gotard, Oktawian, Antonina.

Źródła: Bork. Rocz. II 669-671; Kos. II 546-551, V 399-442.

1 komentarz: