SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

środa, 7 lipca 2010

Bochwic

Bochwic h. Radwan, v. Bokwic, Bukwic, Buchwic, Buchwitz, Bochowicz, pochodzą z Małopolski, są jednego pochodzenia z Pełkami, Cikowskimi i Brandysami, wspólnie z nimi zamieszkując w księstwie oświęcimskim i na Górnym Śląsku w czasach piastowskich. Jedna nawet z linii Bochwiców jeszcze w XVII stuleciu dziedziczyła w księstwie opawskim. Wielu członków tej rodziy przeniosło się na początku XVI wieku się na Litwę, i tam pod wpływem potężnych Radziwiłłów, zmieniło wyznanie z katolickiego na kalwińskie. — Z nich: Filip, kaznodzieja w Kojdanowie, senior zborów kalwińskich białoruskich, właściciel dóbr Usów w woj. nowogrodzkim.

• FLORIAN Bochwic (1799-1856), s. Romualda i Anieli Borzobohatej, pisarz, filozof, pedagog; ur. w Mirze, pow. Baranowicze; ż. Paulina Majewska (ok. 1810-po 1840); dzieci: Jan Otto, Lucjusz, Roman.

Źródła: Kos. III 5-11; Urus. I 256-257.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz