SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 21 czerwca 2010

Ciemniewski

Ciemniewski h. Prawdzic, rodzina mazowiecka, z Ciemniewa i Ciemniewka w pow. ciechanowskim, parafia Ciemniewo. Pisała się z Radzanowa i jest jednego pochodzenia m.in. z Radzanowskimi, Niszczyckimi i Gołyńskimi herbu Prawdzic. Wywodzą się od Pawła z Radzanowa Niszczyckiego, syna wojewody płockiego Andrzeja, który wszedł w posiadanie Ciemniewa w 1520 r., odziedziczywszy te dobra po swoim stryju Jakubie, zabitym w bitwie z Tatarami pod Sokalem. Ów Paweł pierwszy przyjął nazwisko Ciemniewski, zachowując jednocześnie przydomek "z Radzanowa", wskazujący właściwe pochodzenie jego rodziny.
Ciemniewscy dziedziczyli m.in. na Ciemniewie, Górkach, Szczurzynie, Woli Obrębskiej w ziemi ciechanowskiej. Posiadali również majątki ziemskie w woj. bełskim, płockim i ziemi chełmskiej.

• MICHAŁ Ciemniewski (ok. 1780-1859), s. Aleksandra i Marianny Szymakowskiej, kapitan wojsk polskich, uczestnik kampanii napoleońskich 1806-1812; odznaczył się w bitwach pod Płockiem, Jedlińskiem, oblężeniu Wrocławia i Bobrujska; kawaler krzyża Virtuti Militari; dziedzic Szczurzyna; ż. Teresa (wg Bonieckiego Teofila) Podlodowska; dzieci: Eugeniusz, Elżbieta (Eliza).

Źródła: Bon. III 192; Kos. V 22-39.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz