SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 18 marca 2010

Rzeszotarski

Rzeszotarski h. Junosza, czasem błędnie Żeszotarski, rodzina mazowiecka, która nazwisko swoje zapożyczyła od wsi Rzeszotary w woj. płockim, licznie rozrodzona i do XVIII wieku szlachta zagrodowa. Stanowią być może odgałęzienie rodu Rzeszotków herbu Junosza. Jedna gałąź osiedliła się na Rusi Czerwonej. W XVIII w. sprawowali urzędy ziemskie głównie w woj. rawskim. Wylegitymowani ze szlachectwa w Galicji w 1782 i 1783 r., w Król. Polskim 1837, 1843 i 1844. W XVIII i XIX stuleciu w ich posiadaniu były majątki ziemskie Rudne w ziemi dobrzyńskiej, Pilewo, Zakrocz, Krokowo, Bossyry, Monice, Milenko, Ustronie, Skarbkowo w pow. rawskim, Walice, Stolniki, Rzeszotary-Chwały i Rz.-Gortaty w pow. mławskim i in. Z nich: Wojciech, burgrabia bobrownicki 1691. Paweł, burgrabia płocki, elektor 1697 z ziemi dobrzyńskiej. Jan, sędzia pokoju pow. rawskiego 1813, poseł na sejm 1825.
Genealogia
(osób: 84)


• ALFONS Jan Rzeszotarski (1847-1904), s. Aleksandra i Wandy Siegl, metalo-znawca, metalurg; pierwszy polski metalograf; założyciel w 1895 pierwszego w Cesarstwie Rosyjskim laboratorium metalograficznego i wykonawca pierwszych na świecie mikrofotografii struktury żeliwa; badacz struktur metali dla potrzeb hutnictwa; profesor Instytutu Technologicznego w Petersburgu; współpracownik Przeglądu Technicznego; zm. Warszawa, poch. Cm. Powązkowski, kw. 28-IV-15/16 (PSB T. 34, s. 49; L. Bazylow, Polacy w Petersburgu, Wrocław 1984; Cmentarz Powązkowski w Warszawie, praca zbiorowa, Warszawa 1984); ż. (1877 Warszawa) Maria Michalina Iwanowska (1852-1911), c. Romana i Teodozji Magiera-Mireckiej h. Szeliga; była ostatnią przełożoną polskiego gimnazjum żeńskiego w Petersburgu od 1914 (L. Bazylow, Polacy w Petersburgu); ślub w parafii Nawiedzenia NMP (MK Warszawa: Nawiedzenie NMP); dzieci: Maria, Helena, Amelia, Stanisław, Alfons.

• PRUDENCJANNA Rzeszotarska (ok. 1783-1858), c. Jana i Teresy Walickiej; m. (ok. 1800) Jan Kanty Leszczyński h. Belina (ok. 1772-1853), radca powiatowy w Rawie Mazowieckiej 1815; dzieci: Filipina Leszczyńska (ur. ok. 1805).

Źródła: Nies.; Urus. XV 370-371.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz