SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 23 listopada 2009

Przeciszewski

Przeciszewski h. Grzymała, v. Przeciszowski, nazwisko wzięli od wsi Przeciszewa niedaleko Płocka, którą posiadali już w początkach XIV stulecia. Mają pochodzić od Domaratów i używają przydomku Domarat v. Domarad. W 1422 r. dostali tak dla Przeciszewa, jak i innych swych dóbr Sławęcina i Suska różne przywileje od książąt mazowieckich, a nawet prawo miecza (ius gladii). Przeciszewo było w ich posiadaniu jeszcze w XVIII stuleciu.
Podpisali elekcje królów polskich 1648, 1669, 1674, 1697 i 1764 r. z woj. płockim, w 1697 r. z ziemią chełmską i woj. inowrocławskim, a w 1733 r. z ziemią dobrzyńską. Byli i na Litwie, gdzie zamieszkiwali głównie w pow. rosieńskim. Z ks. żmudzkim podpisali elekcję Stanisława Augusta w 1764 r. Wylegitymowani w Cesarstwie Rosyjskim 1841—1866 i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej.

• MIECZYSŁAW Przeciszewski, s. Jana, dziedzic dóbr Rochów w gub. kowieńskiej 1889 r.

Źródła: Urus. XV 6-7.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz