SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 17 października 2009

Kłobukowski

Kłobukowski h. Oksza, v. Kłobuchowski, stara rodzina sieradzka, której gniazdem jest wieś Kłobukowice in. Kłobuchowice w ziemi wieluńskiej. Pisała się z Siemikowic (Semikowic), jednego z głównych majątków gniazdowych Okszyców, który to ród czeski otrzymał ją, wraz z wieloma innymi ok. 1130 r. od Bolesława Krzywoustego (pisze o tym Bielski w swojej kronice).
Już w połowie XV stulecia Okszyce Kłobukowscy (Akta sieradzkie) byli dość licznie rozrodzeni, a niektórzy z ziemi wieluńskiej przesiedlili się w dalsze strony kraju — na Ruś Czerwoną, do woj. krakowskiego i ziemi wiskiej.
Z tej rodziny Konstanty, dworzanin królewski i pułkownik husarski, dzielny wojownik przeciwko Kozakom 1648-1652. Stanisław, chorąży pancerny, a w 1716 konfederat tarnogrodzki.
Byli właścicielami majątków Mokrzesz i Kobyłczyce k/ Częstochowy, Skrzydłowo, Wilkanowice, Raparcice w woj. krakowskim, Gródek w Galicji i in.

• JÓZEF Sebastian Kłobukowski (ok. 1770-po 1810), s. Jana i Salomei Zerzyńskiej, oficer w powstaniu kościuszkowskim 1794 r., adiutant generała Wodzickiego; wylegitymowany ze szlachectwa w Galicji 1810; ż. Tekla Bogusz z Ziemblic (ok. 1780-po 1810); dzieci: Teodor, Stanisław, Antoni.

Źródło: Kos. II 221-225.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz