SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 11 października 2009

Dwernicki

Dwernicki h. Sas, rodzina czerwonoruska, pochodząca z Dwernika w ziemi sanockiej. Pisali się z Ternowy, właściwie Tarnawy, wsi leżącej niedaleko Dwernika. Iwan i Michał Ternowscy h. Sas, w 1533 sprzedali wieś swą dziedziczną Ternowę Piotrowi Kmicie z Leska, za wójtostwa w Polanie i Dwerniku. Z synów Iwana Piotr, przyjął nazwisko Polański, a Łukasz od swego wójtostwa w Dwerniku, nazwał się Dwernickim. Dwerniccy wylegitymowali się ze szlachectwa w ziemi lwowskiej i przemyskiej w 1782, w guberni podolskiej 1853 oraz w Królestwie 1860. W XIX stuleciu byli właścicielami m. in. dóbr Jałtuszków w dawnym pow. latyczowskim, oraz Zawale w pow. kamienieckim.
Genealogia
(osób: 157)

• HORTENSJA Dwernicka (1806-1879), c. Józefa i 1ż. Julii Żukowskiej; m. (24 VIII 1832 Kamieniec Podolski) Roman Stanisław Kostka ks. Puzyna (12 VIII 1788-2 VI 1861), s. Jana i Franciszki Koziebrodzkiej, major wojsk napoleońskich, kawaler krzyża Virtuti Militari, właściciel dóbr Gwoździec, Czechów itd.; ur. Gwoździec, zm. tamże; według innych źródeł ślub odbył się 2 VIII 1832; dzieci: Józef, Roman, Julian, Jan – ks. Puzynowie.

gen. Józef Dwernicki
(1779-1857)

• JÓZEF Dwernicki (19 III 1779-22 XI 1857), s. Faustyna i Franciszki
Załęskiej, generał dywizji wojsk polskich, dowódca kawalerii w powstaniu listopadowym, zwycięzca w bitwach pod Stoczkiem, Nową Wsią i Boremlem; po upadku powstania przebywał na emigracji we Francji i Anglii, gdzie był prezesem Komitetu Narodowego; kawaler złotego krzyża Virtuti Militari 1810, francuskiej Legii Honorowej 1813; po ojcu dziedzic dóbr Balin, Cyganówka i Słobódka w Galicji i na Podolu; właściciel dóbr Zawale w pow. kamienieckim od 1806; ur. w Warszawie, zm. w Łopatynie w Galicji; 1ż. (ok. 1799) Julia Żukowska h. Prus III (ok. 1780-1832), córka komornika ziemskiego halickiego; dzieci: Tytus, Hortensja, Olimpia, Aleksandra; 2ż. (1835 Paryż) Alina de Broc (ur. ok. 1810), c. Jana, malarza; dzieci: Józef, Klemens, Jan.

Źródła: Bon. V 118-120; Bork. Rocz. II 457-458; Szl. Gal.; PSB T. 6, s. 19; M. Tarczyński, Generalicja Powstania Listopadowego, Warszawa 1988.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz