SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 13 października 2009

Bołsunowski

Bołsunowski h. Kościesza, pisano ich także Bolsanowski i Bolzanowski, rodzina kijowska, z której Prokop Antonowicz Bołsunowicz otrzymał od króla Zygmunta I dnia 6 VII 1518 r. przywilej na ziemię bołsunowską i czernohubowską w gub. kijowskiej.
Niektórzy używali przydomku Czernohub lub Czernogub. Otrzymali potwierdzenie szlachectwa przez heroldię 26 VIII 1824. Wylegitymowani ze szlachectwa w Cesarstwie 1835 i zapisani do ksiąg szlachty gub. wołyńskiej.


• BAZYLI Bołsunowski (ok. 1800-1861), s. Nestora i NN., adwokat w Kijowie; ż. NN.; dzieci: Karol.

Źródła: Bork. Rocz. II 423; Urus. I 303-304.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz