SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

piątek, 4 września 2009

Zajkowski

Zajkowski h. Jastrzębiec, v. Zaykowski, rodzina osiedlona dawniej w pow. augustowskim, na dobrach Zajków (Zayków), później przeniosła się na Podole, oraz w okolice Jasła. Nazwisko wzięła od dóbr Zajki (Zayki) w ziemi bielskiej, pow. tykocińskim, parafia Tykocin n/ Narwią, gdzie dziedziczyła już w połowie XV wieku, nazywając się wtedy jeszcze Zaik (Zaik de Zayki). W aktach łomżyńskich i wiślickich wymieniana od 1482 r. (Kapica). W Galicji posiadali w XIX stuleciu dobra Czermno, Stróże Niżne, Berdychów i Bugaj w ówczesnym pow. grybowskim, a także kopalnie ropy naftowej w Uhercach. Istnieje też rodzina Zajkowskich herbu Prus.
Genealogia
(17 osób) 

• EDWARD z Zaykowa Zaykowski (ok. 1830-po 1882), s. Stanisława i 1ż. Petroneli Rutkowskiej, doktor praw, c.k. adwokat w Grybowie, zastępca członka wydziału rady pow. grybowskiej, właściciel dóbr Stróże Niżne, Berdychów (Berdechów) Strożny i Bugaj w pow. grybowskim; ż. Antonina Lipanowicz (ok. 1830-po 1860); dzieci: Helena.

• HELENA Zaykowska (ok. 1860-po 1882), c. Edwarda i Antoniny Lipanowicz; m. (p. 1867) Karol Zaykowski (ok. 1840-po 1882), s. Stanisława i 2ż. Agaty Nowakowskiej, właściciel części dóbr Czermna w pow. jasielskim (Jasło) i części kopalni ropy naftowej i destylarni w Uhercach; dzieci: Stanisław, Kazimierz, Zofia – Zaykowscy.

Źródła: Bork. Rocz. I 590-591; II 748-749; Kap. 484-486.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz