SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

piątek, 4 września 2009

Wiktor

Wiktor h. Brochwicz, rodzina małopolska, osiedlona w ziemi sanockiej, pisząca się z Wiatrowic, wymieniana przez Długosza w „Liber Beneficiorum” w 1460 r. Z niej jeden był starostą ruskim 1375. W XIX wieku byli właścicielami m.in. dóbr Zarszyn, Długie, Wróblik, Makowiska, Wola Sękowa, Wola Jaworowa, Nowotaniec, oraz połowy dóbr Nagórzany w pow. sanockim, Załuże, Wujskie, Pomiarki i Wojkówka w pow. krośnieńskim, Faliszówka w pow. jasielskim.
Genealogia
(osób: 44)

• IZABELA (Elżbieta) Maria Wiktor (ok. 1830-po 1875), c. Ludwika i Józefy Skarbek-Borowskiej; 1m. Kazimierz hr. Jabłonowski h. Grzymała (ok. 1820-1875), właściciel dóbr Wiszniowa i Szafnarowa; 2m. Zdzisław Stoiński h. Janina (ok. 1820-po 1875), właściciel dóbr Otwinów Kuczkowski k/ Siedleszowic w pow. dąbrowskim. 

• JAKUB Maurycy Apolinary z Wiatrowic Wiktor (1814-1887), s. Euzebiusza Tomasza i Joanny Grodzickiej, właściciel dóbr Wola Sękowa (Senkowa), Wola Jaworowa, połowy dóbr Nagorzan i Nowotańca w pow. sanockim; członek Stanów galicyjskich, kurator fundacji Sikorskich, dyrektor galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, członek rady nadzorczej Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie, dyrektor Tow. Zaliczkowego dla rolnictwa i przemysłu, znany numizmatyk; 1ż. (1845) Wincentyna (Wincenta) Apolonia Zatorska h. Ślepowron (1824-1847), c. Maksymiliana i Małgorzaty Głogowskiej h. Grzymała, właścicielka dóbr Załuże i Wujskie; dzieci: Adam; 2ż. (1853 Lwów) Anna Leopoldyna Zatorska h. Ślepowron (ok. 1825-1898), c. Maksymiliana i Antoniny Podoskiej h. Junosza, właścicielka dóbr Wańkowa w pow. leskim (liskim); dzieci: Władysław, Zofia, Maria.

Źródła: Bork. Rocz. I 579-381, II 729-731; Nies.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz