SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 5 września 2009

Trzecieski

Trzecieski h. Strzemię v. Trzycieski, Trzeciecki, stara rodzina małopolska, której gniazdem jest wieś Trzeciesz albo Trzycież, dziś Trzyciąż w pow. olkuskim. Z tej samej wsi wywodziły się również rodziny Trzecieckich h. Gryf oraz Trzecieskich h. Nowina. Pisała się pierwotnie z Ławszowy (Lawsowa), wywodząc się od znamienitej gałęzi Strzemieńczyków – z której Wszebór był w 1138 r. wojewodą krakowskim – później też z Koniuszowej, oraz z Kożuchowa. Wymieniana w aktach krakowskich od 1462 r. Jedna gałąź osiedliła się na Rusi Czerwonej, druga na Wołyniu i na Podolu. W XIX stuleciu posiadali w Galicji, na Wołyniu i Podolu, następujące majątki ziemskie: Dynów i Łubno w pow. brzozowskim, Miejsce i Lubatówka w pow. krośnieńskim, Polanka, Przybówka i Ujście Ruskie w pow. jasielskim, Lepibaki, Czarnowody i Sapiernia w gub. podolskiej, Zielińcze, Potok, Kożodawińce i część dóbr Baliń w pow. kamienieckim.
Genealogia
(osób: 227)
Andrzej Trzecieski
(ok. 1510-1584)

• ANDRZEJ Trzecieski (ok. 1510-1584), sekretarz króla Stefana Batorego, poeta i historyk, działacz reformacyjny, jeden z autorów przekładu Biblii Brzeskiej; pisał w języku polskim i łacińskim.

• EMILIA Placyda Trzecieska (14 IX 1802-1867), c. Jana i 2ż. Magdaleny Wiktor; m. Ignacy Fryderyk Konstanty hr. Łoś h. Dąbrowa (11 III 1790-1861), c. k. radca sądów szlacheckich lwowskich; dzieci: Aniela, Marianna i Julia – hr. Łosiówny.

• FRANCISZEK Kornel Cyprian Trzecieski (1806-15 XII 1875), s. Jana i Magdaleny Wiktor, ziemianin, działacz polityczny, oficer wojsk polskich, kawaler krzyża Virtuti Militari; członek Stanów galicyjskich, poseł na sejmy galicyjskie, poseł na sejm ustawodawczy rakuski w Wiedniu i Kromieryźu; ż. (ok. 1836 Ciężkowice) Anna Fihauser h. własnego (ok. 1810-po 1840), c. Idziego i Ludwiki hr. Kuczkowskiej, właścicielka dóbr Ciężkowice w pow. grybowskim; dzieci: Ludwika, Magdalena.

Źródła: Bork. Rocz. I 569-571, II 707-709; Krzep. Młp.; Nies.; Wikipedia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz