SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 12 września 2009

Paruszewski

Paruszewski h. Ogończyk (in. Powała), rodzina kujawska, wywodząca się z Paruszewic k/ Lubrańca w pow. włocławskim. Być może z tej rodziny pochodził Marcin Paruszewski, miecznik wschowski 1674, dziedzic na Myszkach i Sławnie, protoplasta owej gałęzi, nieznanego herbu, która w XIX wieku podawała herb Rogala za swój. Według Żychlińskiego miał być synem Wawrzyńca i Agnieszki Kościelskiej, czemu jednak zaprzeczają akta urzędowe (AGZ Kalisz). 
Genealogia
(osób: 42)

• HELENA Paruszewska (ok. 1790-p. 1821), c. Józefa i Agnieszki Smoleńskiej; m. Feliks Znaniecki (1789-po 1821), s. Ignacego i Scholastyki Dobrskiej, właściciel dóbr Kucice; 2v. żonaty (21 VII 1821 Oporzyn) z Antoniną Skaławską (1787-po 1821), c. Stefana i Teresy Trzcińskiej, posesorki Oporzyna (MK Żoń).

• MICHAŁ Paruszewski h. Ogończyk (ok. 1760-po 1787), s. Szymona i Katarzyny Modlińskiej, burgrabia grodzki sieradzki 1780, regent grodzki ostrzeszowski 1786; po ojcu dziedzic Przysieki; w 1787 sprzedał części dóbr Błonie; ż. Marianna Madalińska h. Larysa (ok. 1760-po 1787), c. Józefa z Niedzielska, łowczego ziemskiego wieluńskiego i Antoniny Januszewskiej.


Źródła: Bork. Rocz. I 527; Dw. Teki; Urus. XIII 217-219; Żych.
 

Paruszewski h. Rogala, rodzina wielkopolska, wymieniona przez Paprockiego w 1584. Nazwisko wzięli od wsi Paruszewo w dawnym pow. pyzdrskim, a pierwotnie pisali się z Jezierzyc. Są zapewne jednego pochodzenia z Lewalt-Jezierskimi herbu Rogala z pow. kościańskiego. Od majątku Kluczewo przybierali czasem nazwisko Kluczewski. W XIX stuleciu byli właścicielami m. in. dóbr Kobelniki, Gniewkowiec, Obudno i Rzęskowo w Poznańskiem. Z nich: Jan z Paruszewa, kasztelan przemęcki 1386.
Jedna linia Paruszewskich, przyznająca się w XIX wieku do herbu Rogala, była w rzeczywistości nieznanego herbu. W XVIII wieku podawali za swój herb Pogończyk tj. Ogończyk. Pochodzili z Paruszewa w pow. kaliskim, tymczasem za gniazdo Paruszewskich herbu Ogończyk należy uważać Paruszewice k/ Lubrańca w pow. włocławskim (Dw. Teki).

Genealogia
(66 osób)

• BARBARA Paruszewska (ok. 1710-po 1741), c. Kazimierza i 2ż. Marianny Dzierzbińskiej; w 1741 kwituje braci, Michała i Tomasza, z sumy 1. 772 złp. (AGZ Konin); m. (p. 1741) Paweł Osiński v. Ossiński (ok. 1710-po 1741).

• MICHAŁ Rogala Paruszewski (ok. 1820-8 I 1905), s. Sylwestra i Marianny Jaczyńskiej, właściciel dóbr Obudno k/ Dąbrowy i Rzęskowo in. Rzęszkowo w Poznańskiem; zm. w Mogilnie, poch. w Chomiąży w gr. rodz. (Dz. Pozn. 102/1905); ż. (ok. 1850) Marcela Wolska h. Rola (ok. 1830-po 1860); dzieci: Sylwester, Róża, Władysław, Bolesław, Michalina, Anna.

Źródła: Bork. Rocz. I 527; Dw. Teki; Nies.; Papr.; Urus. XIII 217-219.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz