SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

środa, 16 września 2009

Młodecki

Młodecki h. Półkozic v. Siestrzeniec-Młodecki, Młodocki, Mołodecki, Młodęcki, rodzina małopolska, pisząca się z Wielkiego Młodęcina, obecnie Młodocin Duży in. Młodęcin w pow. radomskim, parafia Kowala Stępocina. Wywodziła się od Siestrzeńców h. Półkozic z Młodęcina, gdzie dziedziczyła od czasów Długosza do 1569 r. Otrzymała 29 II 1652 r. prawem lennym od króla Jana Kazimierza dobra Koszowata w pow. żytomierskim. Dobra te pozostawały w ich posiadaniu do r. 1867. W XIX stuleciu byli ponadto właścicielami dóbr ziemskich Brody i Monasterzyska w Galicji, w pow. buczackim, Warkowicze, Werby, Ratniów i Sernik na Wołyniu. Jedna linia, osiadła w woj. nowogrodzkim i używająca przydomku Stawisz, otrzymała 30 VIII 1881 od papieża Leona XIII tytuł hrabiowski prawem pierworództwa. Zostali wylegitymowani ze szlache- ctwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862.
Z Młodocina Mniejszego, w tej samej parafii Kowala Stępocina, wiedli się Młodeccy v. Młodoccy h. Ślepowron.
Genealogia
(osób: 57)


• JADWIGA Młodecka (ok. 1870-po 1900), c. Józefa i Doroty Lubomirskiej; m. (9 IX 1892 Wiedeń, kaplica nuncjatury) Konstanty hr. Gatterburg (ok. 1865-po 1900), porucznik 3 pułku dragonów obrony krajowej armii austriackiej (Dz. Pozn. 207/92).

• JÓZEF Marcin (Mikołaj) Antoni Stawisz hr. Młodecki (ok. 1830-po 1882), s. Jana i Doroty hr. Potockiej, ziemianin, dwunasty i ostatni lennik koszowacki, kawaler maltański in gremio religionis; hrabia papieski, otrzymał od papieża Leona XIII tytuł hrabiowski prawem pierworództwa 30 VIII 1881; właściciel dóbr Monasterzyska w pow. buczackim, w Galicji (Bork.); ż. (ok. 1870) Dorota ks. Lubomirska h. Szreniawa (26 VII 1843-po 1882), c. Antoniego, pułkownika wojsk rosyjskich i Honoryny Kraszewskiej h. Jastrzębiec; dzieci: Władysław, Maria, Jadwiga, Józefa.

Źródła: Bork. Rocz. t.1/515-516; Dług.; El.1; Krzep. Młp.; M. Pol.; Nies.; Urus. t.11/158-160.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz