SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

piątek, 18 września 2009

Lgocki

Lgocki h. Jastrzębiec v. Ligocki, rodzina małopolska, pisząca się ze Lgoty, często wskutek złej wymowy pisani Ligockimi. Wzięli nazwisko od wsi Lgota i Lgotka w dawnym powiecie miechowskim, woj. krakowskim, parafia Miechów. Według Niesieckiego jedna ich gałąź przeniosła się na Podlasie. W XIX stuleciu herb Jastrzębiec przybrali za swój, zamieszkali w Galicji Lgoccy Szaszorowie *).

Źródła: Bon. XIV 227-230; Bork. Rocz. I 506-507, II 546; Krzep. Młp.; Nies.; Papr. 711; Urus.

Lgocki h. Orla (in. Szaszor) v. Ligocki, wyszli z miejscowości Lgota w dawnym powiecie śląskim, parafia Witanowice. Jan Czarnocki, dziedzic części Lgoty, otrzymał szlachectwo w 1569 roku od króla Zygmunta Augusta, a przyjęty został do rodu Saszorów przez Zygmunta i Jakuba Palczowskich (Bon.). W XIX stuleciu Lgoccy Szaszorowie zamieszkali w Galicji, przybrali herb Jastrzębiec za swój i z nim wylegitymowali się ze szlachectwa. Lgoccy byli właścicielami m. in. dóbr Lgota w dawnym pow. wadowickim, Lipnica Murowana i Królówka w pow. bocheńskim, Koczanów i Majkowce w Królestwie Polskim.
Genealogia
(osób: 96)


• KAZIMIERZ z Lgoty Lgocki (1823-29 IV 1891), s. Józefa i Felicji Dunin, ziemianin, właściciel dóbr Lipnica Murowana, Królówka, Tymowa i Łopuszna (posag żony) w pow. bocheńskim 1872-1882; ur. i chrz. Lgota w dawnym pow. wadowickim (Bon.; Bork.; MK Lgota); ż. (ok. 1850) Kamila Tetmajer h. Przerowa (ok. 1830-po 1882), c. Leona i Ludwiki z Lisic Lisickiej h. Prus; dzieci: Stanisław, Aleksander, Adolf.

• MATYLDA Lgocka (ok. 1830-po 1860), c. Józefa i Marii Nideckiej; ur. prawd. Glinnik w pow. jasielskim (Bon.); m. Jakub Wojnarowski (ok. 1830-po 1860).

Źródła: Bon. XIV 227-230; Bork. Rocz. I 506-507, II 546; Krzep. Młp.; Nies.; Papr. 711; Urus.

*) Jest kilkanaście wsi o nazwie Lgota w Małopolsce i na Śląsku, a kilka w Wielkopolsce, to też istniało kilkanaście rodzin różnych herbów, piszących się ze Lgoty lub z Elgoty (de Elgot) Lgockimi. 
W znacznej części rodziny te albo wygasły, albo od innych dóbr przyjęły inne nazwisko, kilka zaś zniemczało na Śląsku i Morawach (Bon.).
W Herbarzu Bonieckiego wymienione są ponadto rodziny – Lgockich h. Topór, ze Lgoty w dawnym pow. śląskim, tej samej co Szaszorowie; Lgockich h. Wieniawa, ze Lgoty na Śląsku, w księstwie kozielskim, gdzie posiadali też Twardawę; Lgockich h. Szreniawa, ze Lgoty Wolbromskiej w dawnym pow. olkuskim, w parafiach Gołaczowy i Wolbrom; Lgockich h. Warnia, ze Lgoty w powiecie proszowskim; Lgockich h. Rogala, ze Lgoty w ziemi sieradzkiej; Lgockich h. Leliwa, wylegitymowanych ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1859. 

Są też Lgoccy nieznanych herbów z Lgot w pow. kaliskim i wschowskim (Dw. Teki).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz